Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Tadeusz Pióro & Marek Paryż (eds), Thomas Pynchon. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018: 256 pp. [Tadeusz Pióro & Marek Paryż (eds), Thomas Pynchon. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018: 256 pp.]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Dominika Bugno-Narecka
Po Upadku. O twórczości Czesława Miłosza
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Karol Wojtyła a nowoczesność
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Sacrificing a Serpent: Nonnus' Dionysiaca 2.671-679 and the Orphic Lithica 736-744. [Sacrificing a Serpent: Nonnus' Dionysiaca 2.671-679 and the Orphic Lithica 736-744.]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek prof. KUL
Inaczej przeżyta nowoczesność. O pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Kobieta żydowska zabiera głos - o dodatkach kobiecych i ich twórczyniach w międzywojennej prasie polsko-żydowskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Affective Transmission and Haunted Landscape in Jesmyn Ward’s Sing, Unburied, Sing [Transmisja afektu i widma przeszłości w powieści Jesmyn Ward pt. "Śpiewajcie, z prochów, śpiewajcie"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Patrycja Antoszek
From Wilderland to East End and Back Again: On the Links between Harold Pinter’s "The Dwarfs: A Novel" and J. R. R. Tolkien’s "The Hobbit" [Z WILDERLANDU NA EAST END I Z POWROTEM: O ZWIĄZKACH MIĘDZY POWIEŚCIĄ HAROLDA PINTERA "THE DWARFS" A "HOBBITEM" J. R. R. TOLKIENA]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Łukasz Borowiec
Узровень праўды [Poziom prawdy]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
"Leaver dea as slaaf" (Raději mrtvý než být otrokem). Dějiny fríské literatury ["Leaver dea as slaaf" (Lepiej umrzeć niż być niewolnikiem). Historia literatury fryzyjskiej]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor [Mycelium powieści. Martin Mosebach - pisarz katolicki ]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Marek Jakubów prof. KUL
Jan Paweł II wobec wartości. Miejsce wybranych tekstów Papieża Polaka w edukacji polonistycznej uczniów szkół ponadpodstawowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Trust and Suspicion: Gabriel Josipovici on Shakespeare and Modernity [Ufność i wątpienie: Gabriel Josipovici o Szekspirze i nowoczesności]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Magdalena Sawa
Jan Paweł II i szachy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historialiteraturoznawstwonauki o kulturze fizycznej
dr hab. Marcin Cybulski
Platon: Jon
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek prof. KUL
Pomiędzy cierpieniem i wiarą. O religijnym wymiarze twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Metafizyka codzienności. O poezji Marcina Świetlickiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Cyprianus Cassinensis, Hymnus de S. Benedicto
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia prof. KUL
Szkic o historii Teatru Akademickiego KUL
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Literarisierung weiblicher Schicksale in Bettina Spoerris Roman »Herzvirus« [Literalizacja losów kobiecych w powieści Bettiny Spoerri "Herzvirus"]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Agōn, Agonistic Imagery, and Agonistic Argumentation in Porphyry’s De Abstinentia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek prof. KUL
Publi Ovidi Naso, Heroides. Traducció Catalana medieval de Guillem Nicolau. Edició crítica de Josep Pujol [Publi Ovidi Nasonis, Heroides. Katalońskie średniowieczne tłumaczenie Guillema Nicolau'a. Krytyczne wydanie Josepa Pujola]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Komunikacja w pracy nauczyciela polonisty
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
„Teraz, z odległości, po ostatniej wojnie”. Miejsce religii w pismach Andrzeja Bobkowskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Aktualność historii – obecność religii. Powojenna proza Hanny Malewskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Mazepa ze Śródziemia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Czesław Miłosz. Poezja wyobraźni
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Zbigniew Herbert. Poezja zobowiązań
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Unveiling Ekphrasis on the Screen [Unveiling Ekprasis on the Screen]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr Dominika Bugno-Narecka
"Stopy szukają w trawie - jest ziemia". Ziemia w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły - Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38233 zweryfikowanych pozycji.