Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Αἰώνιος w literaturze helleńskiej: od Platona do Pseudo-Timajosa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek prof. KUL
Κόλασις w literaturze helleńskiej: od Tukidydesa do Pseudo-Timajosa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek prof. KUL
Kultura Rosji w katolickim "Verbum" (1934-1939)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
„Święta, wielka i trudna robota”. Uwagi o kontekstach gatunkowych Nowego zaciągu Wacława Potockiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Agnieszka Czechowicz
Korespondencja Zygmunta Haupta z redakcją "Tematów"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Zygmunt Haupt – europejski wygnaniec
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Przypadek Colina Wilsona. Gustaw Herling-Grudziński o dwudziestowiecznym nihilizmie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Alkuin, Poezje (wybór)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia prof. KUL
Kritik des Stoizismus in Johann Michael von Loëns "Epicurische Sittenlehre die beste" (1751) [Kritik des Stoizismus in Johann Michael von Loëns "Epicurische Sittenlehre die beste (1751)"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Grzesiuk prof. KUL
Georg Friedrich Meier und das Paradigma der Menschenliebe im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur historischen Emotionsforschung. [Georg Friedrich Meier i paradygmat miłości człowieka w XVIII w. Przyczynek do badań historycznych nad emocjami]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Grzesiuk prof. KUL
Stručný přehled nizozemské středověké literatury [Krótki przegląd średniowiecznej literatury niderlandzkiej]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Abele spelen (ušlechtilé hry) [Abele spelen (szlachetne gry)]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Vývoj žanru ve středověku a renesanci [Rozwój gatunku w średniowieczu i renesansie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Wędrówki po "moich" czy "moich niegdyś" okolicach? – podróż sentymentalna Władysława Syrokomli po kraju dzieciństwa i młodości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
mgr Barbara Góra
Szlachta kresowa w komediach obyczajowych Aleksandra Mańkowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Jarosz
W stronę teatru mistyczno-genezyjskiego. "Ksiądz Marek" Juliusza Słowackiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Jarosz
Franz Fühmann - twórca przegrany?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Lysis / Platon
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek prof. KUL
Artysta czy kreator? O Brunonie Schulzu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Wstęp (Czytanie współczesności 2)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Czujne istnienie w doczesności. Jeszcze raz o dominancie w poezji Bolesława Leśmiana
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Tylko prawda jest ciekawa. O twórczości Józefa Mackiewicza
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Kij i marchewka – pożywienie jako narzędzie kontroli w narracjach niewolników
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
דיוקנאות של עיתונאיות יהודיות שיצרו בפולנית בשנים 1918–1939 [Portrety żydowskich dziennikarek tworzących w języku polskim w latach 1918-1939]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
O estetyce Jacopa Mazzoniego. Jacopo Mazzoni, Della difesa della Commedia di Dante...
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Barbara Niebelska-Rajca
Le voyage utopique de Wojciech Gutkowski: la Pologne se trouve-t-elle en Australie? [Le voyage utopique de Wojciech Gutkowski: la Pologne se trouve-t-elle en Australie?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Juliusz Słowacki, Salomea's Silver Dream [Juliusz Słowacki, Sen srebrny Salomei]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
W labiryncie prozy Józefa Wittlina
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
Okres lwowski i "Mój Lwów" Józefa Wittlina
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
Wołyń, Podole, Kijowszczyzna w diarystyce Polaków drugiej połowy XIX i początku XX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35337 zweryfikowanych pozycji.