Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Tutor, promotor, projektant rozwoju studenta. O roli i autorytecie nauczyciela akademickiego w relacjach z wybranymi rodzajami studentów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
Zwermen mensen en véél water – Tsjechen over het Nederlandse landschap [Roje ludzi i dużo wody - Czesi o niderlandzkim krajobrazie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Kruk Stefan
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Opracowania i Teksty Dramatyczne
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Singularity, Multimodality, Transmediality: Fragmentary Future(s) of the Novel? [Singularity, Multimodality, Transmediality: Fragmentary Future(s) of the Novel?]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Grzegorz Maziarczyk prof. KUL
From Propaganda to the Denial of Free Speech: Politics and the Misuse of Language in Elizabethan England in the Writings of Anglo-Dutch Polemicist Richard Verstegan (c. 1550–1640) [Między propagandą a ograniczeniem wolności słowa. Polityka oraz nadużycia językowe w Anglii elżbietańskiej w pismach anglo-niderlandzkiego kontrowersjalisty Richarda Verstegana (ok. 1550-1640) ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Reformacyjna poezja biblijna Laurentiusa Fabriciusa (1539–1577) z okresu pobytu w Królewcu (1561–1571) i jej znaczenie wyznaniowo-polityczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Angelika Modlińska-Piekarz
Kamieńska Anna
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Myśliwski Wiesław
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Malwina Meyersonowa - życie i twórczość w służbie społeczeństwa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Zwischen Erinnerung und Aufbruch. Musik als handlungstragendes Element in Bettina Spoerris Roman "Konzert für die Unerschrockenen" [Pomiędzy pamięcią a buntem. Muzyka jako element konstytuujący fabułę w powieści Bettiny Spoerri "Konzert für die Unerschrockenen"]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Między pokorą a wywyższeniem. Człowiek wobec Boga w twórczości Natalli Arsienniewej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Zalety i wady przyczynkarstwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
De fantastische jeugdliteratuur in vertaling: De vertaling van De brief voor de koning van Tonke Dragt in het Pools [Fantastyczna literatura młodzieży w tłumaczeniu: Polskie tłumaczenie Listu dla Króla Tonke Dragt]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Magdalena Lipnicka
Dirc Potter van der Loo, "nizozemský Ovidius" [Dirc Potter van der Loo, "niderlandzki Owidiusz"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Norwid-parnasista?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Łukasz Niewczas
Jasińska-Wojtkowska Maria
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Z badań nad pojęciem pamięci – mneme w dramacie greckim. Część II: Mneme w utworach Eurypidesa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Krzysztof Narecki prof. KUL
Z badań nad pojęciem pamięci – mneme w dramacie greckim. Część I: Mneme w utworach Ajschylosa i Sofoklesa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Krzysztof Narecki prof. KUL
Śp. prof. Józef Japola (1944-2018)
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
К вопросу о польско-русском диалоге двух эмиграций в Париже [O problemie dialogu polsko-rosyjskiego dwóch emigracji w Paryżu]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Anna Woźniak
Een merkwaardig geval van "vertaalplagiaat" - de serie 1000 nejkrásnějších novell 1000 avětových spisovatelů [Ciekawy przypadek ,,Plagiatu tłumaczenia” - seria 1000 nejkrásnějších novell 1000 světových spisovatelů]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Patriota pejzażu. Studia i szkice do portretu Józefa Mackiewicza
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Hendrik Conscience. Muž, který naučil cizince číst nizozemskou literaturu [Henryk Conscience. Człowiek, który uczył obcokrajowców czytać literaturę niderlandzką]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Hendrik Conscience. Muž, který naučil cizince číst nizozemskou literaturu [Henryk Conscience. Człowiek, który uczył obcokrajowców czytać literaturę niderlandzką]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
literaturoznawstwo
mgr Bas Hamers
Tyta Liwiusza "Dzieje rzymskie" hrabiego Ossolińskiego. Pierwszy polski przekład Ab urbe condita
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Kamienne alegorie. O wierszach Zbigniewa Herberta inspirowanych twórczością rzeźbiarską
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Małgorzata Peroń
O trzech książkach z młodzieńczej biblioteczki Józefa Mackiewicza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Józef Kuranc
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33506 zweryfikowanych pozycji.