Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Negroparlanchines, colaboracionistas e integristas: una aproximación a la perspectiva hispanófoba de La Numancia de Miguel de Cervantes [Podejście do Hiszpańskifobia perspektywy La Numancia autorstwa Miguela de Cervantesa ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historialiteraturoznawstwo
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Gebrauchte Juden und ein deutscher Hochstapler – Zu Umsturzspielen mit Literaturmythen im Zeichen der Shoah in Maxim Billers Im Kopf von Bruno Schulz ["Wykorzystani" Żydzi i niemiecki hochstapler. Subwersywne gry z literackimi mitami spod znaku Schoah w noweli Maxima Billera "W głowie Brunona Schulza"]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Rutka prof. KUL
Subversive Strategien des erinnerungslosen Shoah-Erzählens in literarischen Texten von Autorinnen und Autoren der ‚dritten‘ Post-Shoah-Generation [Strategie subwersji we współczesnych narracjach literackich trzeciego pokolenia post-Schoah]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Rutka prof. KUL
Franz Fühmann - ein gescheiterter Künstler? [Franz Fühmann - twórca przegrany?]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
W poprzek etykom zmilitaryzowanych kolektywów. Lewica laicka a literatura
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
O patriotyzmu do utopijnej societatis amicorum
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Indirekte Strategien der Rekonstruktion der ukrainisch-jüdischen Familiengeschichte in Katja Petrowskajas Vielleicht Esther [Pośrednie strategie rekonstrukcji ukraińsko-żydowskiej historii rodzinnej w Vielleicht Esther Katji Petrowskiej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Rekonstruktion als Kategorie in der Literatur von Autorinnen und Autoren der zweiten und dritten Post-Shoah-Generationen [Rekonstrukcja jako kategoria w literaturze autorek i autorów drugiej i trzeciej generacji post-Szoa]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Transfiguration als literaturwissenschaftliche Kategorie in der deutschsprachigen (Post) Shoah-Literatur [Transfiguracja jako literaturoznawcza kategoria w niemieckojęzycznej literaturze post-Szoa]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Płotkin Nison
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Wieniawscy
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Żytomirski (Zytomirski) Szmuel
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Cynberg Jakub (Jankiel) Chaim
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Halbersztadt Szloma
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Honig Józef
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Meyerson (Meyersohn) Malwina (Małka)
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Zajdenman Mojżesz Fabiasz (Fabian) Mieczysław
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Emancypayjny projekt Malwiny Meyersonowej. Wokół recepcji dwóch powieści
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Biurokracja i biurokraci w radzieckiej komedii filmowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Marcin Cybulski
The Venice of Bieńkowska, the Venice of Bolewski – on two essays about the city [Wenecja Bieńkowskiej, Wenecja Bolewskiego - dwa eseje o mieście]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Lech Giemza
"Культура - дух свободы". К вопросу ценностей в литературной критике Зинаиды Гиппиус ["Kultura - duch wolności". O problemie wartości w krytyce literackiej Zinaidy Gippius]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Anna Woźniak
Józef Japola (1945-2018) - badacz, nauczyciel, człowiek
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Ukraińskie wspomnienia Anny Saryusz Zaleskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Rekonstrukcja jako literaturoznawcza kategoria badawcza w tekstowym świecie Zagłady (najnowsza literatura polska
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Subwersja jako strategia artystyczna w powieści Noc żywych Żydów Igora Ostachowicza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Transfiguracja jako literaturoznawcza kategoria badawcza w tekstowym świecie Zagłady (najnowsza literatura polska
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Wprowadzenie do części polonistycznej/Polonistischer Teil
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Nieznanowski Stefan Franciszek
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
mgr Piotr Jaszczak
Nowak-Dłużewski Juliusz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
mgr Piotr Jaszczak
„Polonista”
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
mgr Piotr Jaszczak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34359 zweryfikowanych pozycji.