Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Kamienne alegorie. O wierszach Zbigniewa Herberta inspirowanych twórczością rzeźbiarską
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Małgorzata Peroń
O trzech książkach z młodzieńczej biblioteczki Józefa Mackiewicza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Czapskiego widzenie świata. Rysunki i obrazy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Wacław Pyczek prof. KUL
Feliks Aleksander Bernatowicz i początki polskiej powieści historycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Lech Giemza
Uporczywa bezsilność sztuki, czyli Haupt i granice literatury
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Właściwe niewypowiedziane Haupta i jego konsekwencje
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Epistolografia Zygmunta Haupta. Wstęp do przyszłych badań
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Paweł Panas
Przypowieść osobista. O „Poruszeniu” Piotra Sommera
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Paweł Panas
Antynomie cyrku - na kanwie książki "Cyrk w świecie widowisk"
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
Mneme w „Dziejach” Herodota
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Krzysztof Narecki prof. KUL
Inside Noise: A Case of Intersemiotic Translation and Metatheatre in Radio Drama [Wewnątrz "Noise": Przekład intersemiotyczny i metateatr w słuchowisku radiowym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Łukasz Borowiec
A Dutch Prayer Book with the Hours of Geert Grote from the University Library of the John Paul II Catholic University of Lublin (BU KUL, Lublin, ms. 2626) [Modlitewnik niderlandzki z godzinkami Geerta Grote z Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (sygn. BU KUL, rkps 2626)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
De toepassing van literair hertalen en vertalen in de didactiek van de literatuurwetenschap voor de buitenlandse neerlandistiek [Zastosowanie metod parafrazy i przekładu w dydaktyce literaturoznawstwa na potrzeby studentów uczących się j. niderlandzkiego jako j. obcego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Das Prokrustesbett mittelalterlicher Ovidkommentare [Prokrustowe łoże średniowiecznych komentarzów Owidiusza]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Koło Polonistów Studentów KUL
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Fiała Edward
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Japola Józef
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Wiara w świecie opcja. Wywiad z Hansem Joasem
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ireneusz Piekarski
A Photomontage of Memory: The Role of the Visual in Angharad Price's "The Life of Rebecca Jones" [Fotomontaż pamięci: rola wizualności w powieści "The Life of Rebecca Jones" Angharad Price]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Aleksander Bednarski
Haupt Czapskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
Entre la literatura y la historia: Un de Begur de Josep Pla y el hundimiento del mercante Palermo a cargo del submarino SM U 72 (1916) [Pomiędzy literaturą a historią: Un de Begur (Josep Pla) i zatonięcie okrętu Palermo przez okręt podwodny U 72]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historialiteraturoznawstwo
dr Pablo de la Fuente de Pablo
¿«Volverán a su forma verdadera»? Análisis político del episodio de Barcino y los pastores en el Coloquio de los Perros [Czy "powrócą do swojej prawdziwej formy"? Analiza polityczna epizodu Barcino i pasterzy z "kolokwium psów",]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historialiteraturoznawstwo
dr Pablo de la Fuente de Pablo
"Lingua" Erazma z Rotterdamu a diatryba
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko prof. KUL
Współczesne badania nad manuskryptami greckimi Krakowa źródłem nowych rezultatów badawczych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Lesław Łesyk
Profesoressa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Bulla Piusa VII Indefessum personarum erygująca diecezję kielecką. Wstęp i przekład z objaśnieniami
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
literaturoznawstwo
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia prof. KUL
"Sleeping with the epic poem": possibilities of research on Norwid's erotic ["Śpiąc z Epopeją": o możliwościach badania erotycznej wyobraźni Norwida ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Seweryn
„Tylko czy to niebo nadal istnieje?” Bóg w najnowszej dziecięcej literaturze o Zagładzie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Karczewska
„Spectatores caeli“. Himmelsbetrachter in der Lyrik Brockes'. ["Spectatores caeli." Obserwatorzy nieba w liryce Brockesa.]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Grzesiuk prof. KUL
Vorwort [Wstęp]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 32487 zweryfikowanych pozycji.