Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Juliusz Słowacki, Salomea's Silver Dream [Juliusz Słowacki, Sen srebrny Salomei]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Decydujący moment. Wokół biografii Andrzeja Bobkowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Multiprofesjonalna opieka nad człowiekiem w podeszłym wieku: implementacja narracyjnego modelu opieki pielęgniarskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Iwona Wieżel
Miasto – jazz – fotografia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Podróż z Jakubem Frankiem - "Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Letter-Writing: Between the Art of Literature and Communication [Epistolografia: między sztuką literacką a komunikacją ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Jak Juliusz Słowacki czytał Pismo Święte?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Monika Kulesza
"Officina medici philosophi schola est". Terapia słowami (casus Erazma z Rotterdamu)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko prof. KUL
Théâtre de Michel de Ghelderode – un retour aux oeuvres « mineures » ? [Teatr Michela de Ghelderode'a - powrót do dzieł wczesnych?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Judyta Niedokos
Epos antyczny w świetle narratologii kognitywnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Iwona Wieżel
Miejsca cudów i przestrzenie modlitwy w średnioniderlandzkiej legendzie maryjnej Beatrijs
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Marek Celiusz Rufus. Polityk późnej Republiki Rzymskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
historialiteraturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Literacki obraz miasta i problematyka mimesis w prozie Aleksego Riemizowa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Anna Woźniak
ОБЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ С УЧЕНИКАМИ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА [Komunikacja nauczyciela z uczniami o różnych temperamentach]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
W poszukiwaniu źródeł białoruskiej tożsamości narodowej
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Teologiczna interpretacja dziejów narodu polskiego w świetle Psalmu V Psalmodii polskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Dawid Mielnik
Dzieje Gertrudy Komorowskiej a dzieje Marii. Porównanie historii z fabułą na przykładzie powieści poetyckiej Antoniego Malczewskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Dawid Mielnik
Parawizualność w drugim zbiorze wierszy Nabożnych westchnień Mikołaja Mieleszki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Dawid Mielnik
Struktura i kompozycja wielkopiątkowej pieśni „Ludu, mój ludu”
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
O żołnierzach niezłomnych
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Historiozofia wyczerpania. O pewnym wątku w dzienniku wojennym Andrzeja Bob-kowskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
"Zagubiony wpośród obcych" Zygmunt Haupt - pisarz, wygnaniec, outsider
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Paweł Panas
Konflikt kategorii wolności i determinizmu w balladzie Lilie Adama Mickiewicza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Dawid Mielnik
Umysł nie zniewolony. O zainteresowaniach naukowych profesor Stefanii Andrusiw
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
"Viva la Santa de Cabora": Dirt, Healing, and the New world Order in Luis Alberto Urrea's The Hummingbird' Daughter ["Viva la Santa de Cabora": Dirt, Healing, and the New world Order in Luis Alberto Urrea's The Hummingbird' Daughter]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Ewelina Bańka
Monteskiusz, czyli jak można być Persem
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Komunikacja nauczyciela z rodzicami uczniów dyslektycznych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
From the History of Norwidian Research [Z dziejów badań nad twórczością Cypriana Norwida]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Edyta Chlebowska
Negroparlanchines, colaboracionistas e integristas: una aproximación a la perspectiva hispanófoba de La Numancia de Miguel de Cervantes [Podejście do Hiszpańskifobia perspektywy La Numancia autorstwa Miguela de Cervantesa ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historialiteraturoznawstwo
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34677 zweryfikowanych pozycji.