Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Małpa i lustro. O kilku aspektach pojęcia natury w dawnej refleksji estetycznej w: Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej, red. E. Buszewicz, J. Dąbkowska-Kujko, A. Jakóbczyk-Gola, A. Nowicka-Jeżowa, Wydawnictwa UW: Warszawa 2020.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
Literarische Inszenierungen der ostmitteleuropäischen Nicht-Orte der Erinnerung in Monika Sznajdermans Pusty Las (2019) [Der leere Wald]. [Literackie inscenizacje nie-miejsc pamięci w powieści Moniki Sznajderman Pusty Las (2019)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Rutka
Pamięć jednostki a pamięć narodu. Tropy pamięci w powieściach Wołodymyra Łysa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Concepts of xin 信 and cheng 誠 in early Confucian texts [Pojęcia xin 信 i cheng 誠 we wczesnych tekstach konfucjańskich]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Katarzyna Pejda
Problem obecności w kontekście recepcji książki Meyera Howarda Abramsa. Natural Superanturalism. Tradition and Revolution in Romantic Literature
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Stapianie się horyzontów. Między swoim i obcym w twórczości «Białowieżan»
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Spotkanie ze śmiercią. O wierszu "właściciel" Romana Honeta
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Małgorzata Peroń
Struktura wersyfikacyjna polskich przekładów wierszy Maksima Bahdanowicza (odpowiedniość czy podobieństwo),
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Pierwsze wzmianki o KUL w prasie holenderskiej
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Stosunki polsko-ukraińskie w powieści Stulecie Jakuba Wołodymyra Łysa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Filozofia życia i przetrwania Łesi Ukrainki. Uwagi na materiale literatury dokumentu osobistego pisarki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
Literatura, religia, laicyzacja. Kilka uwag o tradycji i współczesności
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Odpowiedź na recenzję prof. Marcina Jacobiego
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Katarzyna Pejda
Twórcy doby wczesnonowożytnej w poszukiwaniu natury
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko prof. KUL
Język i natura, język w naturze. "Lingua" Erazma z Rotterdamu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko prof. KUL
Spór o istotę zła. Hannah Arendt w pismach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
L’utopie pourrait-elle « s’utopier » ? L’Autre face à l’idée de perfectionnement [Czy utopia może się udoskonalić? Inny wobec idei doskonałości]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
mgr Stanisław Świtlik
Neurodydaktyka sprzymierzeńcem współczesnego nauczyciela
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Personalistyczny wymiar sztuki teatru
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Stefan Żeromski i Paul Claudel. Szkic do literackiej paranteli
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Kalejdoskop śmierci w prozie Wołodymyra Łysa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Waleczny, niezłomny, święty... Ojciec Kordecki w kreacjach artystycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego i Henryka Sienkiewicza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
Ks. dr Grzegorz Głąb
"[...] nie ma na kuli ziemskiej nudniejszego miejsca nad starożytną stolicę Książąt Mazowieckich". Od epistolograficznych opisań do geograficznej i encyklopedycznej precyzji.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Król prof. KUL
"Moja ojczyzna" Cypriana Norwida jako uwertura do antropologii kultury
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwonauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Adam Fitas
Miasto Boże Wespazjana Kochowskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Wiesław Pawlak prof. KUL
Viktoriya Zakharova, Universalii v russkoy literature XX veka (Serebryanyy vek i russkoye zarubezh'ye),Mininskiy universitet, 2019, 184 ss.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Anna Woźniak
Z trzydziestoletniej historii Instytutu Filologii Słowiańskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Anna Woźniak
Bertariusz z Cassinum, Wiersz opata Bertariusza o cudach świętego ojca
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia
Inspiracje Cycerońskie w Marcina Kromera Monachus, sive colloquiorum de religione [...] liber I (1558: 34-40)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Humor w listach Marka Celiusza Rufusa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37385 zweryfikowanych pozycji.