Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Les dénominations polonaises et françaises des outils d’artisant en tant qu’attributs des Saints et des Bienheureux dans l’iconographie [Polskie i francuskie nazwy narzędzi rzemieślniczych będących atrybutami Świętych i Błogosławionych w ikonografii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwoprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Marka (osobista) jako wartość w dyskursie marketingu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Présentation [Edytorial]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Prédicats polonais et français relatifs aux étapes de la panification et leur application pour analyser les corpus bilingues comparables [Polskie i francuskie predykaty związane z etapami wypieku chleba oraz ich zastosowanie w analizie dwujęzycznych tekstów porównywalnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Fries en Friese literatuur vanuit een Centraal-Europees perspectief [Język fryzyjski i literatura fryzyjska z punktu widzenia Europy Środkowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Systemowa i własna leksyka z pola ‘rodzina’ w familijnej korespondencji Wincentego Pola
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska prof. KUL
Tłumacz w postępowaniu karnym w ustawodawstwie polskim i rosyjskim – wybrane aspekty
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Monika Sadowska
Интерсемиотические отношения в переводе культурного иного (на примере фильма "Ностaльгия" Андрея Тарковского) [Relacje intersemiotyczne w przekładzie inności kulturowej (na przykładzie filma "Nostalgia" Andrieja Tarkowskiego)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Techniki tłumaczeniowe terminologii weterynaryjnej w rosyjsko-polskim przekładzie specjalistycznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Ewelina Jasińska-Grabowska
Analiza zastosowania wymogów formalnych i merytorycznych w tłumaczeniu poświadczonym na przykładzie studenckiego przekładu polskiego i niemieckiego wyroku rozwodowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Joanna Mirek
On the properties of arguments in Polish na-prefixed constructions [O właściwościach argumentów w polskich konstrukcjach z prefiksami]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
Quotative uses of Polish że [Kwotatywne użycia polskiego że]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Wojciech Guz
Valency in verbs and verb-related structures - A theoretical background [Walencja czasownikowa i struktur czasownikowych - podbudowa teoretyczna]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
The morpho-syntax of reflexive impersonals in Polish [Morfo-syntaksa refleksywnych form nieosobowych w polskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Rats, Wraiths and Railways - The Irish Language in Science Fiction and Fantasy [Szczury, Widma i Koleje Żelazne - Język irlandzki w Science Fiction i Fantasy]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
How much verb in an adjective? – A DM perspective on the structure of passive potential adjectives in Polish [Ile czasownika w przymiotniku? - struktura czasowników potencjalnych pasywnych w języku polskim z perspektywy modelu Morfologii Rozproszonej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
Valency in Verbs and Verb-related Structures – A theoretical background [Walencja czasownika i struktur odczasownikowych - wprowadzenie teoretyczne]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
”Bereszith” Harry’ego Dudy na tle polskiej tradycji przekładowej Księgi Rodzaju
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
Małgorzata Nowak
Agreement with the post-verbal DP in Polish dual copula sentences [Związek zgody z frazą nominalną po czasowniku w polskich zdaniach z dwoma łącznikami ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Senior w grupie nierówieśniczej - jak go wspierać i motywować
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Eliza Chabros
Left-dislocated structures in Old English: a corpus study [Struktury lewostronne w staroangielskim. Badanie korpusowe]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Artur Bartnik
Obraz luteranów w Rodzayu abo potomstwie […] piątego ewanyelisty i oyca (1561)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Patent w dawnej Polsce — wokół gatunku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
La terminología de la producción del vino en polaco, español y francés [Terminologia produkcji wina w języku polskim, hiszpańskim oraz francuskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Katarzyna Gołębiowska
Constraints on Multi-Noun Compounding in English: A Corpus-Based Approach [Ograniczenia w tworzeniu wielorzeczownikowych złożeń w języku angielskim: podejście korpusowe]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Sebastian Wasak
Ciało i umysł: badania porównawcze konceptualizacji mentalistycznej w Polsce i Chinach,
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofiajęzykoznawstwo
mgr Nastazja Stoch
Opportunities Seized: from Tolstóigh to Pelévin [Opportunities Seized: from Tolstóigh to Pelévin]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
Polska dawaj! O języku piłkarskiego hasła oraz jego bliższych i dalszych konotacjach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Mariusz Koper
Refleksje na temat klasyfikacji czasowników polskich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
Variation in the Initial Consonants of Some Irish Pronouns [Zróżnicowanie spółgłosek inicjalnych w wybranych irlandzkich zaimkach]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Magdalena Chudak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34359 zweryfikowanych pozycji.