Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Способы образования таможенной терминологии в русском языке [Sposoby tworzenia terminologii celnej w języku rosyjskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Ewelina Jasińska-Grabowska
Способы образования таможенной терминологии в русском языке [Sposoby tworzenia terminologii celnej w języku rosyjskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Ewelina Jasińska-Grabowska
Objectivité et dépersonnalisation dans le discours scientifique [Obiektywność i depersonalizacja w dyskursie naukowym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Janusz Bień prof. KUL
Mecanismos de encapsulación nominal en la prensa informativa: estudio contrastivo polaco-español [Mechanizmy enkapsulacji nominalnej w prasie informacyjnej: stuium polsko-hiszpańskie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Janusz Bień prof. KUL
Werte und Paradigmen zwischen Wandel und Kontinuität. Literatur- und sprachwissenschaftliche Perspektiven – Vorbemerkungen [Wartości i paradygmaty pomiędzy zmianą a kontynuacją. Literaturoznawcze i językoznawcze perspektywy - uwagi wstępne]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Kontroversen um das Konzept des Patriotismus im Deutschen und im britischen Englisch [Kontrowersje wokół konceptu patriotyzmu w języku niemieckim i brytyjskim angielskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Mariusz Koper
Zagadkowe toponimy powiatu tomaszowskiego: Paary, Pucharki, Szkoci Dół i Ulhówek
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Mariusz Koper
Against the psych causative alternation in Polish [Przeciwko psychologicznej alternacji kauzatywnej w polszczyźnie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
De 'geest van Vonka' of hoe een 'slechte vertaler' de Nederlandstalige literatuur propageerde [„Duch Vonki” lub jak „zły tłumacz” propagował literaturę niderlandzką i flamandzką]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Techniki konstruowania podręcznika kursowego do nauczania języka hiszpańskiego w hotelarstwie i turystyce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Piotr Wasilewski
Wyrażenie „Polish death camps” i jego innojęzyczne odpowiedniki. Komentarz lingwistyczny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historiajęzykoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracji
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Les dénominations polonaises et françaises des outils d’artisant en tant qu’attributs des Saints et des Bienheureux dans l’iconographie [Polskie i francuskie nazwy narzędzi rzemieślniczych będących atrybutami Świętych i Błogosławionych w ikonografii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwoprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Prédicats polonais et français relatifs aux étapes de la panification et leur application pour analyser les corpus bilingues comparables [Polskie i francuskie predykaty związane z etapami wypieku chleba oraz ich zastosowanie w analizie dwujęzycznych tekstów porównywalnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Présentation [Edytorial]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Marka (osobista) jako wartość w dyskursie marketingu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Fries en Friese literatuur vanuit een Centraal-Europees perspectief [Język fryzyjski i literatura fryzyjska z punktu widzenia Europy Środkowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Systemowa i własna leksyka z pola ‘rodzina’ w familijnej korespondencji Wincentego Pola
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska prof. KUL
Tłumacz w postępowaniu karnym w ustawodawstwie polskim i rosyjskim – wybrane aspekty
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Monika Sadowska
Интерсемиотические отношения в переводе культурного иного (на примере фильма "Ностaльгия" Андрея Тарковского) [Relacje intersemiotyczne w przekładzie inności kulturowej (na przykładzie filma "Nostalgia" Andrieja Tarkowskiego)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Techniki tłumaczeniowe terminologii weterynaryjnej w rosyjsko-polskim przekładzie specjalistycznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Ewelina Jasińska-Grabowska
Analiza zastosowania wymogów formalnych i merytorycznych w tłumaczeniu poświadczonym na przykładzie studenckiego przekładu polskiego i niemieckiego wyroku rozwodowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Joanna Mirek
On the properties of arguments in Polish na-prefixed constructions [O właściwościach argumentów w polskich konstrukcjach z prefiksami]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
Quotative uses of Polish że [Kwotatywne użycia polskiego że]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Wojciech Guz
The morpho-syntax of reflexive impersonals in Polish [Morfo-syntaksa refleksywnych form nieosobowych w polskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Valency in verbs and verb-related structures - A theoretical background [Walencja czasownikowa i struktur czasownikowych - podbudowa teoretyczna]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Między klasyczną retoryką a współczesną edukacją akademicką. Rozprawka w kontekście nauczania/uczenia się języka francuskiego jako obcego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Anna Kucharska
Rats, Wraiths and Railways - The Irish Language in Science Fiction and Fantasy [Szczury, Widma i Koleje Żelazne - Język irlandzki w Science Fiction i Fantasy]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
Valency in Verbs and Verb-related Structures – A theoretical background [Walencja czasownika i struktur odczasownikowych - wprowadzenie teoretyczne]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
How much verb in an adjective? – A DM perspective on the structure of passive potential adjectives in Polish [Ile czasownika w przymiotniku? - struktura czasowników potencjalnych pasywnych w języku polskim z perspektywy modelu Morfologii Rozproszonej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34953 zweryfikowanych pozycji.