Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Diálogo judeo-cristiano en la obra de Hugo Schlesinger (1920-1996) [Dialog żydowsko-chrześcijański w twórczości Hugona Schlesingera (1920-1996)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Wanda Błeńska i jej wkład w walkę z trądem jako chorobą stygmatyzującą
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Edyta Chomentowska
"Kapłan silny duchem, wielkiego formatu" - ks. Stefan Wyszyński w Kozłówce
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
historia
dr Paulina Byzdra-Kusz
Weismanista i „nostratysta”. Lingwistyczne uwagi na marginesie kilku opowiadań Warłama Szałamowa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historiajęzykoznawstwoliteraturoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Inwentarze parafii Racławice z 1940 i 1954 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Kształcenie organistów do 1992 r. w wybranych polskich diecezjach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Grzegorz Misiura
"A teraz ostatek srebra i kredens pozłocisty wezmą", czyli o finansowaniu pogrzebu króla Zygmunta Augusta
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
The System of the Inquisition in Medieval Europe [System inkwizycyjny w średniowiecznej Europie]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historia
dr hab. Paweł Kras
Miejsce nauk pomocniczych w wykładzie historii Kościoła
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Ks. Piotr Tylec, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 1919-2019, Sandomierz 2019, ss. 136.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Kamiński Stanisław, ks. (1919-1986)
Hasło słownikowe
Rok: 2020
historia
dr hab. Irena Wodzianowska
Dekretały papieskie jako źródła kultury prawnej w Polsce XII/XIII wieku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
historianauki prawne
dr Artur Lis
Ks. Piotr Górecki, Parafie i kościoły diecezji gliwickiej, Gliwice - Opole 2017, ss. 308.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Badania nad demografią historyczną Lubelszczyzny. Rekapitulacja
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Piotr Rachwał
Mariusz Handzlik (1965-2010)
Hasło słownikowe
Rok: 2020
historia
dr hab. Irena Wodzianowska
„Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" jako czasopismo uniwersyteckie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Grzegorz Misiura
Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Joanna Szady
Codzienność w parafialnym zaścianku. Uwagi na marginesie książki Krzysztofa Lewalskiego "Odsłony codzienności. Rzymskokatolickie duchowieństwo parafialne na prowincji Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia", Gdańsk 2019
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Daniel Kiper
Inwentarz parafii Racławice z 1923 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Komentarze w zagranicznych środkach przekazu po zapowiedzi beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historiaprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Maître Vincent Kadłubek [Mistrz Wincenty Kadłubek]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Artur Lis
The Book of Henryków – The So-Called Law of proximity [Księga henrykowska o tzw. prawie bliższości]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historianauki prawne
dr Artur Lis
Prawo magdeburskie w czasach Henryka Brodatego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
historianauki prawne
dr Artur Lis
Między tradycją a nowoczesnością? Senat w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (wybrane problemy).
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Características de los misioneros polacos en Argentina en 2017
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Piotr Wasilewski
Ks. Ludwik Grzebień SI (1939-2020) – uczeń i asystent naukowy księdza profesora Stanisława Librowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Artur Hamryszczak
Motyw religijny w kampanii wojskowej cesarza Herakliusza 610-628
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
mgr Andrii Matvieiev
Antikomunistické podzemie v Poľsku v rokoch 1944 – 1956. Medzi históriou a politickým mýtom [Antykomunistyczne podziemie w Polsce w latach 1944-1956. Między historią a mitem politycznym.]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Don Jaime Miguel de Guzmán: el marqués de la Mina y su carrera militar [Don Jaime Miguel de Guzmán: Markiz de la Mina i jego kariera wojskowa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Marcin Karkut
Wstęp
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2020
historia
dr Marcin Karkut
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37384 zweryfikowanych pozycji.