Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
IL contributo degli ordini religiosi femminili al salvataggio degli ebrei in Polonia durante la Seconda guerra mondiale [Zaangażowanie żeńskich zgromadzeń zakonnych w ratowanie Żydow w Polsce podczas II wojny światowej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
S. dr hab. Agata Mirek prof. KUL
Istituti religiosi femminili nella Polonia occupata: vita e attivita [Żeńskie zgromadzenia zakonne w okupowanej Polsce, życie i działalność]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
S. dr hab. Agata Mirek prof. KUL
Czech Józef
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Florkowski Józef
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Girtler Józef
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Kłossowicz Marcin
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Łopiński Piotr
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Mączyński Jan
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Miller Gretien
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Ostrowski Wincenty
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Pieniążek Wincenty
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Referowski Ksawery
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego nr 1
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Camelin de Antoni
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego nr 1
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Formowanie się sieci cerkiewnej na przestrzeni dziejów w granicach współczesnego województwa podlaskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Geneza i kształt Związku Narodowego Polskiego w Ameryce Północnej w pierwszych latach istnienia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Daniel Kiper
Oblicze ideowe "Zgody" w latach 1914-1918
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Dokumentacja stanu badań bibliograficznych o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1945-2015, oprac. Ryszard Żmuda, Łódź 2017, ss.418
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Sławomir Zych, Kościelne dzieje Nowego Żmigrodu w okresie przynależności do diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego (1805-1992), Przemyśl 2018, ss.544
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Zenon Czumaj, Pod opieką św. Stanisława. Dzieje parafii w Stoczku k. Węgrowa 1518-2018, Stoczek 2018, ss.223
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr Daniel Kiper
"Na ostatnim sejmie sami mu koronę oddali". Przyczynek do dyskusji o rozwiązaniu pewnego dylematu moralnego Polaków w Księstwie Warszawskim
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Inność Litwina. Odmienności w Rzeczypospolitej, na podstawie polskich dzienników z okresu wojen moskiewskich Stefana Batorego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
Królowa i dworski ceremoniał
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Opactwo cysterskie w Cârța na tle architektury zakonnej Siedmiogrodu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykahistorianauki o sztuce
mgr Natalia Woszuk
„Przebrała się bowiem pewna miara nieprawości, lekceważenia woli społeczeństwa i amoralności w działaniu niektórych ogniw władzy państwowej, stawiających się ponad wszelkim prawem”... List otwarty mecenasa Władysława Siła-Nowickiego do generała Wojciecha Jaruzelskiego z 16 lutego 1984 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Ewa Rzeczkowska
Działalność edytorska bibliofilów lubelskich (na podstawie kolekcji druków bibliofilskich Oddziału Zbiorów Specjalnych BU KUL)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historianauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religii
dr Arkadiusz Adamczuk
Zanussi Krzysztof
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr hab. Joanna Szady
„Miłując ojczyznę swą całym sercem…”
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr hab. Irena Wodzianowska
PKWN w Chełmie? Na podstawie protokołów posiedzeń Delegatury KRN dla terenów wyzwolonych i PKWN z lipca 1944 r. Materiały
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Robert Kozyrski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33796 zweryfikowanych pozycji.