Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Negroparlanchines, colaboracionistas e integristas: una aproximación a la perspectiva hispanófoba de La Numancia de Miguel de Cervantes [Podejście do Hiszpańskifobia perspektywy La Numancia autorstwa Miguela de Cervantesa ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historialiteraturoznawstwo
dr Pablo de la Fuente de Pablo
O cywilnych rozwodach na ziemiach polskich w XIX wieku. Nowe badania nad recepcją Kodeksu Napoleona.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Pałac czy dwór? Na Czechowie czy na Czechówce? Glossa do rozważań o krajobrazie kulturowym północno-zachodniej części historycznego Lublina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
Sesja podsumowująca projekt "Parafie i kościoły polskie w USA. Inwentaryzacja źródłowa i fotograficzna Polish Cathedrals" (część I), 1 grudnia 2017 KUL i 8 grudnia 2017 UKSW
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
mgr Maria Furtak
Dzieje Krakowskiego Przedmieścia od 2. połowy XIII do początków XVI wieku, w: Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
Rapperswilskie silva rerum (pod red. Jana Wolskiego), Rzeszów, Biblioteka „Frazy”, 2017, 159 stron
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Historiografia Mariana Kukiela a polityka w warunkach emigracji
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
IL contributo degli ordini religiosi femminili al salvataggio degli ebrei in Polonia durante la Seconda guerra mondiale [Zaangażowanie żeńskich zgromadzeń zakonnych w ratowanie Żydow w Polsce podczas II wojny światowej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
S. dr hab. Agata Mirek prof. KUL
Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2017 z uzupełnieniami za lata poprzednie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historianauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
Bulla Piusa VII „Ex imposita nobis” z 30 czerwca 1818 roku i jej skutki dla życia kościelnego w Królestwie Polskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historianauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
Istituti religiosi femminili nella Polonia occupata: vita e attivita [Żeńskie zgromadzenia zakonne w okupowanej Polsce, życie i działalność]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
S. dr hab. Agata Mirek prof. KUL
Ostrowski Wincenty
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Pieniążek Wincenty
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego nr 1
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego nr 1
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Camelin de Antoni
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Czech Józef
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Florkowski Józef
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Girtler Józef
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Kłossowicz Marcin
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Łopiński Piotr
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Mączyński Jan
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Miller Gretien
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Referowski Ksawery
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Formowanie się sieci cerkiewnej na przestrzeni dziejów w granicach współczesnego województwa podlaskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Geneza i kształt Związku Narodowego Polskiego w Ameryce Północnej w pierwszych latach istnienia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Daniel Kiper
Oblicze ideowe "Zgody" w latach 1914-1918
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Dokumentacja stanu badań bibliograficznych o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1945-2015, oprac. Ryszard Żmuda, Łódź 2017, ss.418
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Sławomir Zych, Kościelne dzieje Nowego Żmigrodu w okresie przynależności do diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego (1805-1992), Przemyśl 2018, ss.544
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Zenon Czumaj, Pod opieką św. Stanisława. Dzieje parafii w Stoczku k. Węgrowa 1518-2018, Stoczek 2018, ss.223
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr Daniel Kiper
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34359 zweryfikowanych pozycji.