Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Kościół wobec chorych fizycznie i duchowo w świetle wybranych wschodnich tekstów prawnych IV wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Szczur
Trzy żony króla Zygmunta Augusta. Bezdzietność ostatniego Jagiellona a unia polsko-litewska w Lublinie w 1569 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Kościoły koprzywnickie w świetle protokołu powizytacyjnego z 1782 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Female religious congregations in Poland in the face of changes from Communism to the transformation period (1945–2000) [Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce, wobec przemian od komunizmu do ponowoczesności (1945-2000)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
S. dr hab. Agata Mirek prof. KUL
Obiekty cerkiewne we współczesnej Polsce jako spuścizna materialna wschodniego chrześcijaństwa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Antoni Benedykt Konstanty Lubomirski
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
Ks. dr hab. Sławomir Zych
Ochronki w Królestwie Polskim w świetle akt Rady Głównej Opiekuńczej (1832-1870)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historiapedagogika
dr hab. Wiesław Partyka
Z Towarzystwa Jezusowego do Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Myśl pedagogiczna Grzegorza Piramowicza a Ratio Studiorum
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Geografia mentalna a Kresy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
:Łukasz Pigoński, Polityka zachodnia cesarza Marcjana (450-457) i Leona I (457-474), Byzantina Lodziensia 29, Łódź 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 223 + VII
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
historia
dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL
Posiedzenie Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) (Lublin, 23 XI 2019)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL
Kitab Futuh el-Sham (Pseudo-) Muhammada ibn Umar al-Waqidi’ego jako źródło do studium bitwy nad rzeką Jarmuk (636)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
mgr Andrii Matvieiev
Spies and diplomats.Spanish Intelligence Service in the Eighteenth Century [Szpiedzy i dyplomaci, Hiszpańskie służby wywiadowcze w XVIII wieku]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
historia
dr hab. Cezary Taracha prof. KUL
Apostoł Wielkiej Emigracji. Bogdan Jański i powstanie Zakonu Zmartwychwstańców.
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
historia
dr hab. Tomasz Panfil
Oddziały zbrojne polskiego podziemia niepodległościowego i organizacje młodzieżowe - próba ujęcia statystycznego.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Kontekst
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Zarys dziejów polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
„Nie tylko Szare Szeregi”. Konspiracyjne harcerstwo polskie w okresie II wojny światowej ..
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Ewa Rzeczkowska
Sobre la poética apocalíptica de La Numancia de Cervantes. Análisis de la trama alegórica [O poetyce apokaliptycznej La Numancia de Cervantes. Analiza fabuły alegorii]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
historialiteraturoznawstwo
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński, przywódca konfederacji barskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
Represje niemieckie wobec kleru wiejskiego w diecezji kieleckiej 1939-1945
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
historia
Ks. dr Tomasz Gocel
"Dzienniki 1918-1952" Jadźki Orłowskiej
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
historia
dr Paulina Byzdra-Kusz
Kapłan, Uczony, Nauczyciel - wspomnienia ks. Zygmunta Zielińskiego
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
historia
dr Ewa Rzeczkowska
Kradzież w dobie późnego Cesarstwa Rzymskiego a wczesne chrześcijaństwo. Od Septymiusza Sewera do Grzegorza I Wielkiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Szczur
Ampurdán (1659-1690) - studium strategii obronnej Hiszpanii względem Francji w epoce Ludwika XIV
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Wykaz osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 roku. Tom XI
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
historia
Ks. dr hab. Waldemar Żurek prof. KUL
Odbiorcy jałmużny biskupiej w Kościele starożytnym. Zarys problematyki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Szczur
Piasecki Paweł
Hasło w leksykonie
Rok: 2021
historia
Ks. dr hab. Sławomir Zych
Zamoyski Jan Chrzciciel
Hasło w leksykonie
Rok: 2021
historia
Ks. dr hab. Sławomir Zych
Wodzicki Michał
Hasło w leksykonie
Rok: 2021
historia
Ks. dr hab. Sławomir Zych
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39476 zweryfikowanych pozycji.