Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Czy Bóg zna zło? Antyczne rozwiązanie problemu na przykładzie filozofii Temistiusza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Monika Komsta
Zasady indywiduacji partykulariów makroskopowych - preliminaria
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Bayesian reasoning in cosmology [Bayesowskie wnioskowanie w kosmologii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr Paweł Tambor
Body and mind: Comparative research on mentalistic conceptualizations in Poland and China
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofiajęzykoznawstwo
mgr Nastazja Stoch
Scola Angelo
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Wykłady pamięci Karola Wojtyły
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Spaemann Robert
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Weksler-Waszkinel Romuald Jakub
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Po co Transcendencja? Geneza, racje i motywacje
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Szostek Andrzej
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Turek Józef
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
O tym, jak dowieść istnienia Boga
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Komentarz
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Wciórka Ludwik
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofiahistoria
Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Wielkie religie a wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe napięcia społeczne, szanse i zagrożenia dla przyszłości
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Consequences of human overpopulation and strategies of its prevention [Konsekwencje przeludnienia i strategie jego zapobiegania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofia
Ks. dr Marcin Ferdynus
Logika w informatyce i inżynierii wiedzy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
filozofia
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Kurs logiki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
filozofia
dr Marcin Czakon
Logika w informatyce i inżynierii wiedzy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
filozofia
dr Rafał Trójczak
Teoria przekonań
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
filozofia
dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
The Narration of Photography on The Example of Selected Famous Photographs [Narracja w fotografii na przykładzie wybranych słynnych fotografów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofia
dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Gałkowski Jerzy Wacław
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
filozofia
dr hab. Jan Kłos
Herezja jako czynnik rozwoju kultury. Rozważania na przykładzie działalności waldensów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Realizm w lingwistyce i filozofii języka. Étienne Gilson i Mieczysław A. Krąpiec
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofia
dr Artur Mamcarz-Plisiecki
The Relevance of Natural Law [Ważność prawa naturalnego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Aspekty nauczania Księdza Kardynała Augusta Hlonda – Prymasa Polski i Księdza Arcybiskupa Wacława T. Depo – Metropolity Częstochowskiego o Bogu i człowieku oraz o prawie i państwie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Filozoficzna analiza ideologicznych podstaw animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt i drzew
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Patriotyzm: Służba Bogu i Ojczyźnie – szczytową postacią racjonalności człowieka na przykładzie kilku Polaków z kręgu nauki, wiary i kultury polskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Determinants of the person’s openness to development of talents – a philosophical and theological approach [Determinanty otwartości osoby na rozwój talentów - podejście filozoficzno-teologiczne]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Recenzja o zakłamywaniu prawdziwego obrazu Polskiego Państwa i prawa w niemieckim czasopiśmie „Hoffnungszeichen / Sign of Hope” autorstwa Dorit Töpler
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33644 zweryfikowanych pozycji.