Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Bayesowskie wnioskowanie w kosmologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr Paweł Tambor
Scola Angelo
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Wykłady pamięci Karola Wojtyły
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Spaemann Robert
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Weksler-Waszkinel Romuald Jakub
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Po co Transcendencja? Geneza, racje i motywacje
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Szostek Andrzej
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Turek Józef
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr Dariusz Dąbek
O tym, jak dowieść istnienia Boga
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Komentarz
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Wciórka Ludwik
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
filozofiahistoria
Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Wielkie religie a wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe napięcia społeczne, szanse i zagrożenia dla przyszłości
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Consequences of human overpopulation and strategies of its prevention [Konsekwencje przeludnienia i strategie jego zapobiegania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofia
Ks. dr Marcin Ferdynus
Kurs logiki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
filozofia
dr Marcin Czakon
Teoria przekonań
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
filozofia
dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
The Narration of Photography on The Example of Selected Famous Photographs [Narracja w fotografii na przykładzie wybranych słynnych fotografów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofia
dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Gałkowski Jerzy Wacław
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
filozofia
dr hab. Jan Kłos
Realizm w lingwistyce i filozofii języka. Étienne Gilson i Mieczysław A. Krąpiec
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofia
dr Artur Mamcarz-Plisiecki
The Relevance of Natural Law [Ważność prawa naturalnego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Aspekty nauczania Księdza Kardynała Augusta Hlonda – Prymasa Polski i Księdza Arcybiskupa Wacława T. Depo – Metropolity Częstochowskiego o Bogu i człowieku oraz o prawie i państwie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Filozoficzna analiza ideologicznych podstaw animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt i drzew
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Patriotyzm: Służba Bogu i Ojczyźnie – szczytową postacią racjonalności człowieka na przykładzie kilku Polaków z kręgu nauki, wiary i kultury polskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Determinants of the person’s openness to development of talents – a philosophical and theological approach [Determinanty otwartości osoby na rozwój talentów - podejście filozoficzno-teologiczne]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Recenzja o zakłamywaniu prawdziwego obrazu Polskiego Państwa i prawa w niemieckim czasopiśmie „Hoffnungszeichen / Sign of Hope” autorstwa Dorit Töpler
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Mózg jako narzędzie ducha ludzkiego w myśli profesora Charlesa Probsta
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Education and upbringing in the perspective of openness to the moral abilities according to Socrates and Plato [Edukacja i wychowanie w perspektywie otwartości na zdolności moralne według Sokratesa i Platona]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Wychowanie do cywilizacji: jaka filozofia edukacji?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofia
dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii Europejskiej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
filozofianauki o polityce i administracji
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Augustyńskie źródła sporu o predestynację
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
filozofianauki teologiczne
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
O epistemicznym wymiarze religii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofia
prof. dr hab. Piotr Gutowski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 32796 zweryfikowanych pozycji.