Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and its doctrine – a philosophical approach [Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i jego doktryna z perspektywy filozofii ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Filozoficzna apologia monofizytyzmu w Rozjemcy Jana Gramatyka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
Dlaczego śmierć nie jest taka zła?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
Ks. dr Marcin Ferdynus
Joseph Ratzinger on the Encyclical Fides et ratio of St. John Paul II [Joseph Ratzinger o encyklice Fides et ratio świętego Jana Pawła II]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Ingardenowska estetyka Antoniego B. Stępnia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Antoniego B. Stępnia teoria poznania na tle fenomenologii Romana Ingardena
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Naprawdę duży potencjał. Refleksje po XI Polskim Zjeździe Filozoficznym
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Metafizyka Antoniego B. Stępnia. Ujęcie komparatystyczne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Existence and God: on Aquinas-Kerr’s Metaphysical Argument [Istnienie i Bóg. O metafizycznym argumencie Akwinaty–Kerra ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Parvus error in principio magnus est in fine”: Thomas Aquinas’s Reinterpretation of the Understanding of Being and Essence as the Basis for the Discovery of the First Cause as Ipsum Esse ["Parvus error in principio magnus est in fine”: Tomaszowa reinterpretacja rozumienia bytu i istoty podstawą odkrycia Pierwszej Przyczyny jako Ipsum Esse]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Czy dusza ludzka jest płciowa? W poszukiwaniu prawdy o ludzkiej płciowości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Pulchrum sequitur esse rei. U źródeł transcendentalności piękna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Argumentation strategies in Aristotle's Theory of rhetoric: the apparent enthymeme and the refutative enthymeme [Argumentation strategies in Aristotle's Theory of rhetoric: the apparent enthymeme and the refutative enthymeme]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
Metafizyka Antoniego B. Stępnia. Ujęcie komparatystyczne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr Błażej Gębura
The Integrated Man as a Precondition of Honest Business [Człowiek integralny jako warunek uczciwego biznesu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansefilozofianauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Jan Kłos
Zdrowie jako doświadczenie życiowej równowagi w ujęciu hermeneutycznym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofianauki o zdrowiunauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Barth prof. KUL
Siedem „słów” Jezusa Chrystusa na Krzyżu. Kazania pasyjne wygłoszone w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w dniach 10 III – 17 IV 2019 r.
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
filozofianauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Metafizyczno-chrześcijańska nauka o człowieku jako mężczyźnie i kobiecie w świetle klasycznej nauki o przyczynowości a próba jej negacji w neomarksistowskiej i globalistycznej ideologii gender
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Ksiądz Arcybiskup Doktor Ignacy Tokarczuk – Polski Arystokrata wiary świętej, katolickiej i apostolskiej
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Ekspertyza Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. i ratyfikowanej przez Państwo Polskie w dniu 8 lipca 2015 r. – wybrane aspekty filozoficzno-prawne
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Ksiądz Arcybiskup Doktor Ignacy Tokarczuk – Polski Arystokrata ducha
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Filozoficznoprawna ekspertyza o Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z 11 maja 2011 r.
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Der metaphysisch-katholische Gottesbegriff und sein Zerfall innerhalb der neuzeitlichen Philosophie [Metafizyczno-katolickie pojęcie Boga i jego rozpad w filozofii nowożytnej]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
filozofia
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Strawson kontra Strawson. Galena Strawsona krytyka kompatybilizmu Petera Fredericka Strawsona
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr Jacek Jarocki
Religious Diversity and Rational Choice of Religion [Zrożnicowanie religijne i racjonalny wybór religii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
O możliwości doświadczenia obecności Boga
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Piotr Gutowski
Filozofia Karola Wojtyły wobec problemu moderny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
The Religious and Metaphysical Conception of God in Charles Hartshorne’s Process Theism, [Religijna i metafizyczna koncepcja Boga w teizmie procesualnym Charlesa Hartshorne’a]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Piotr Gutowski
The Power of God and the Freedom of Rational Being: the Case of a Devil – Is the Devil’s Fall Free or Necessary [The Power of God and the Freedom of Rational Being: the Case of a Devil – Is the Devil’s Fall Free or Necessary]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Andrzej Stefańczyk
The Problem of Divine Causation and Human Free Will: An Outline of the 16th Century Controversy between Thomism and Molinism [The Problem of Divine Causation and Human Free Will: An Outline of the 16th Century Controversy between Thomism and Molinism]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Andrzej Stefańczyk
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35930 zweryfikowanych pozycji.