Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Pośród miraży i pułapek populizmu. O przesłankach sukcesu partii antyestablishmentowych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
FilozofiaNauki o polityce
dr Małgorzata Borkowska-Nowak
U genezy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Odrodzenie harcerstwa w Polsce w latach 1980-1990
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Budowa przemysłu zbrojeniowego II Rzeczypospolitej oglądana poprzez pryzmat biografii Jana Prota (1891-1957)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Między męczeństwem a przystosowaniem. Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej pod rządami komunistów (1944-1989)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Propaganda młodzieżowej opozycji politycznej w ostatnich latach PRL na przykładzie Federacji Młodzieży Walczącej (1984-1990)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Poglądy antyimigranckie jako potencjał nowego ruchu politycznego w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr Agnieszka Zaręba
Monarchia, własność, obywatelskość. Patriotyzmy Jana Potockiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaLiteraturoznawstwoNauki o polityce
dr Łukasz Maślanka
Technika świadectwa w reklamie wyborczej w trakcie parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku na Lubelszczyźnie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o mediachNauki o polityce
dr Agnieszka Łukasik-Turecka
Emigracyjni krytycy marksizmu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
HistoriaNauki o polityce
dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
Obecność kobiet w nieodpłatnych audycjach wyborczych radia publicznego na przykładzie wyborów do PE na Lubelszczyźnie w 2014 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o mediachNauki o polityce
dr Agnieszka Łukasik-Turecka
Postawy mieszkańców województwa lubelskiego wobec rzeczywistości społeczno-politycznej lat 1944/1945-1956
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Jacek Wołoszyn
Wschodnie sąsiedztwo Unii Europejskiej w dobie kryzysu na Ukrainie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej w warunkach niestabilności południowego i wschodniego sąsiedztwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Ukraine Crisis: Political transformation vs. security and migration [Kryzys Ukrainy: transformacja systemowa a problem bezpieczeństwa i migracji ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bepzieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej w dobie wstrząsów i przemian w Europie Wschodniej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Patrząc na Wschód: Unia Europejska wobec niestabilnego wschodniego sąsiedztwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Ukraine’s Position in the European Union’s Neighbourhood Policy [Miejsce Ukrainy w polityce sąsiedztwa Unii Europejskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej w warunkach niestabilności południowego i wschodniego sąsiedztwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Andrzej Podraza prof. KUL
Instytucjonalne dylematy transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa: Unia Europejska partnerem Stanów Zjednoczonych czy prymat NATO?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Andrzej Podraza prof. KUL
Migracje z Europy Wschodniej – szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr Andrzej Szabaciuk
Population Policy as a Significant Element of a Strategy for Rebuilding the Imperial Position of the Russian Federation [Polityka ludnościowa jako element strategii odbudowy pozycji imperialnej Federacji Rosyjskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr Andrzej Szabaciuk
Bractwa sufickie w życiu społeczno-politycznym Czeczenii i Dagestanu: uwarunkowania, osiągnięcia, wyzwania
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr Andrzej Szabaciuk
Terroryzm islamski z punktu widzenia filozofii religii. Kilka uwag w kontekście bezpieczeństwa kulturowego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
FilozofiaNauki o polityceReligioznawstwo
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Istota ograniczeń wolności wypowiedzi w społeczeństwie informacyjnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o politycePrawo
dr hab. Kinga Machowicz
Nieznane okoliczności kasaty klasztoru ojców dominikanów w Lublinie oraz zabiegi ks. biskupa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego o jego restytucję
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
HistoriaNauki o polityce
dr Andrzej Szabaciuk
Personel urzędniczy radomskiego Magistratu w latach 1915-1939
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
HistoriaNauki o administracjiNauki o polityce
dr Konrad Słowiński
Kryzys idei państwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
prof. dr hab. Stanisław Wójcik
Ideologia edukacyjna jako ideologia praktyczna na przykładzie Polski Ludowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Jacek Wołoszyn
UNRRA - Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Jacek Sawicki prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29084 zweryfikowanych pozycji.