Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Machiavelli redivivus i Wielki Brat znów w folwarku – studium o kilku końcach niewinności w polskiej demokracji najnowszych czasów z perspektywy ‘obywatela 0’
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Krzysztof Jaskuła
Zmiany w ustroju politycznym Wielkiej Brytanii na przełomie XX i XXI wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr Grzegorz Ronek
Comment convertir la Russie ? Quelques paradoxes politico-­religieux dans les écrits de Joseph de Maistre [Jak nawrócić Rosję? Niektóre paradoksy polityczno-religijne w pismach Josepha de Maistre'a]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaLiteraturoznawstwoNauki o polityce
dr Łukasz Maślanka
European Union Battlegroups – challenges and risks in the time of Brexit [Grupy Bojowe Unii Europejskiej – wyzwania i ryzyka w czasie Brexitu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Gra sił w kontestowanym sąsiedztwie Unii Europejskiej i Rosji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
W poszukiwaniu swojego „miejsca pod słońcem”. Kryzys ukraiński z perspektywy Federacji Rosyjskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Separatizm v Donbasse. Istochniky i konteksty [Separatyzm na Donbasie. Źródła i konteksty]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o bezpieczeństwieNauki o polityce
dr hab. Andrzej Gil prof. KUL
Pośród miraży i pułapek populizmu. O przesłankach sukcesu partii antyestablishmentowych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
FilozofiaNauki o polityce
dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Mentalność korporacyjna w biznesie i nie tylko
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaNauki o polityce
dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Political and Strategic Dimensions of the Relations between the EU and South Korea [Polityczny i strategiczny wymiar relacji między Unią Europejską a Republiką Korei]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr Lech Buczek
Crises and security in European Union-Ukraine-Russia triangle [Kryzysy i bezpieczeństwo w trójkącie Unia Europejska-Ukraina-Rosja]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
U genezy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Odrodzenie harcerstwa w Polsce w latach 1980-1990
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Budowa przemysłu zbrojeniowego II Rzeczypospolitej oglądana poprzez pryzmat biografii Jana Prota (1891-1957)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Między męczeństwem a przystosowaniem. Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej pod rządami komunistów (1944-1989)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Propaganda młodzieżowej opozycji politycznej w ostatnich latach PRL na przykładzie Federacji Młodzieży Walczącej (1984-1990)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Poglądy antyimigranckie jako potencjał nowego ruchu politycznego w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr Agnieszka Zaręba
Monarchia, własność, obywatelskość. Patriotyzmy Jana Potockiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaLiteraturoznawstwoNauki o polityce
dr Łukasz Maślanka
Technika świadectwa w reklamie wyborczej w trakcie parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku na Lubelszczyźnie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o mediachNauki o polityce
dr Agnieszka Łukasik-Turecka
Emigracyjni krytycy marksizmu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
HistoriaNauki o polityce
dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
Obecność kobiet w nieodpłatnych audycjach wyborczych radia publicznego na przykładzie wyborów do PE na Lubelszczyźnie w 2014 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o mediachNauki o polityce
dr Agnieszka Łukasik-Turecka
Szanse realizacji strategii Europa 2020 (2010-2020)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce
dr Artur Kukuła
Znaczenie oraz efekty wsparcia programu PHARE Institution Building w okresie bezpośrednich przygotowań Polski do członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce
dr Artur Kukuła
Postawy mieszkańców województwa lubelskiego wobec rzeczywistości społeczno-politycznej lat 1944/1945-1956
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Jacek Wołoszyn
Ukraine Crisis: Political transformation vs. security and migration [Kryzys Ukrainy: transformacja systemowa a problem bezpieczeństwa i migracji ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bepzieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej w dobie wstrząsów i przemian w Europie Wschodniej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Ukraine’s Position in the European Union’s Neighbourhood Policy [Miejsce Ukrainy w polityce sąsiedztwa Unii Europejskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Wschodnie sąsiedztwo Unii Europejskiej w dobie kryzysu na Ukrainie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
External and internal liberalization that ENP promotes as transmission belts of democratization and political stability: success and failure revisited: the Eastern Dimension [Zewnętrzna i wewnętrzna liberalizacja, którą ENP promuje jako pasy transmisyjny demokratyzacji i stabilności politycznej: przegląd sukcesów i porażek: wymiar wschodni]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej w warunkach niestabilności południowego i wschodniego sąsiedztwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Andrzej Podraza prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29642 zweryfikowanych pozycji.