Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Twarda mowa Papieża
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
On the philosophical-logical views of Ludwik Borkowski [O filozoficzno-logicznych poglądach Ludwika Borkowskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Bożena Czernecka-Rej
Pluralizm logiczny a relatywizm w logice
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Bożena Czernecka-Rej
Falsification of Interpretive Hypotheses in the Humanities [Falsyfikacja hipotez interpretacyjnych w naukach humanistycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Joanna Teske
Stanisława Kamińskiego opcje metodologiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Monika Walczak prof. KUL
Otwarta nauka i otwarty teizm wobec ideowego funda­mentalizmu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
Ks. dr Marek Słomka
Towards a Formal Ethics for Autonomous Cars [Ku formalnej etyce dla samochodów autonomicznych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaInformatyka
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
„Pokażcie mi monetę podatkową” (Mt 22,19). Refleksje o naturze pieniądza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaFilozofiaFinanseNauki teologiczne
dr hab. Jan Kłos prof. KUL
Porfiriusz z Tyru: O wegetarianizmie
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
FilozofiaLiteraturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek
O przedmiocie metodologii nauk. Na marginesie książki Zygmunta Hajduka "Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Monika Walczak prof. KUL
Discovery of the Internal Structure of Being [Odkrycie wewnętrznej struktury bytów]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Zasada przyczynowości w kontekście eksperymentalnych badań ruchów Browna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Hipoteza nawigacji magnetorecepcyjnej u rudzika europejskiego (erithacus rubecula) w świetle tomistycznej koncepcji zmysłu wspólnego (sensus communis)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Are there unresolvable dilemmas in bioethics? [Czy istnieją nierozstrzygalne dylematy w bioetyce?]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Metaphysics or ontology? [Metafizyka czy ontologia?]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Filozofia
prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
Działanie Boga w świecie. Analiza filozoficzna
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Filozofia
Ks. dr Marek Słomka
Parents, special obligations and reproductive genetics [Rodzice, specjalne obowiązki i genetyka reprodukcyjna]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Filozofia
dr Wojciech Lewandowski
Jak istnieje kościół?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Marek Piwowarczyk
Jan Szkot Eriugena "O predestynacji"
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Filozofia
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Dlaczego stworzenie "ex nihilo" : teoria metafizycznego kreacjonizmu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Two Epistemological Arguments for the Existence of God [Dwa epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Rational Technology Assessment in need of a philosophical framework [O potrzebie dostarczenia ram filozoficznych dla racjonalnej oceny techniki ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Ewa Lekka-Kowalik prof. KUL
Tomizm w kontekście filozofii naukowej. Rec. Piotr Duchliński, W stronę aporetycznej filozofii klasycznej. Konfrontacja tomizmu egzystencjalnego z wybranymi koncepcjami filozofii współczesnej, Kraków 2014, ss. 821
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Rational decisions and wise decisions – two names for the same thing? [Decyzje racjonalne i decyzje mądre - dwie nazwy tej samej rzeczy?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Ewa Lekka-Kowalik prof. KUL
Przeżycie dobra, jakim jest człowiek. Miłosierdzie w wizji św. Jana Pawła II i papieża Franciszka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki prof. KUL
Gottfried Wilhelm Leibniz: portret intelektualny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Pośród miraży i pułapek populizmu. O przesłankach sukcesu partii antyestablishmentowych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
FilozofiaNauki o polityce
dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Why Panpsychism Matters for Spinoza [Why Panpsychism Matters for Spinoza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Leibniz: Osobista tożsamość i identyczność substancji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Mentalność korporacyjna w biznesie i nie tylko
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaNauki o polityce
dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 30158 zweryfikowanych pozycji.