Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Przeżycie dobra, jakim jest człowiek. Miłosierdzie w wizji św. Jana Pawła II i papieża Franciszka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki prof. KUL
Gottfried Wilhelm Leibniz: portret intelektualny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Pośród miraży i pułapek populizmu. O przesłankach sukcesu partii antyestablishmentowych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
FilozofiaNauki o polityce
dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Why Panpsychism Matters for Spinoza [Why Panpsychism Matters for Spinoza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Leibniz: Osobista tożsamość i identyczność substancji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Doctrinal Controversies of Carolingian Renaissance Period: Gottschalk of Orbais’ Teachings on Predestination [Kontrowersje dkoktrynalne okresy renesansu karolińskiego: nauka Gottschalka z Orbais o predestynacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Andrzej Stefańczyk
Stefana Sawickiego idea katolickiej universitas studiorum
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
FilozofiaLiteraturoznawstwoNauki o polityce publicznej
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Risky Anthropic Reasoning in Cosmology For or Against an Evolutional Nature of the Universe? [Ryzykowne rozumowania antropiczne w kosmologii - za czy przeciw ewolucyjnej naturze Wszechświata?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaFizyka
Ks. dr Paweł Tambor
On the Complexity of Input/Output Logic [O złożoności Input/Output Logic]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Xin Sun
Quantum Technique for Access Control in Cloud Computing II: Encryption and Key Distribution [Techniki kwantowe kontroli dostępu w chmurze II]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaInformatyka
dr Xin Sun
Norm-based deontic logic for access control, some computational results [Logiki deontyczne oparte o normyna potrzeby kontroli dostępu, ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaInformatyka
dr Xin Sun
Quantum Technique for Access Control in Cloud Computing II: Encryption and Key Distribution [Techniki kwantowe kontroli dostępu w chmurze II]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaInformatyka
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Niebiańskie poznanie. Spekulacje w nauce i filozofii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
Ks. dr Paweł Tambor
Problem nieskończoności Wszechświata - fizyczny i filozoficzny punkt widzenia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaFizyka
Ks. dr Paweł Tambor
Cracow Circle. Theology in the Lvov-Warsaw School [Koło krakowskie - teologia w szkole lwowsko-warszawskiej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
Temistiusz. Miedzy filozofią a polityką
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Monika Komsta
Metody sztucznej inteligencji w digitalizacji filozofii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaInformatyka
dr hab. Paweł Garbacz prof. KUL
Jeszcze o istnieniu – próba rekapitulacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Dieta pitagorejska
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
FilozofiaHistoriaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek
On Qualitatively Unstable Objects [On Qualitatively Unstable Objects]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaInformatyka
dr hab. Paweł Garbacz prof. KUL
Ku integralnej wizji człowieka-osoby. Elementy antropologii Karola Wojtyły
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
dr hab. Arkadiusz Gudaniec
Kryzys cywilizacji europejskiej wobec chrześcijaństwa w myśli Juana Donoso Cortesa
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
FilozofiaHistoriaNauki teologiczne
dr hab. Jan Kłos prof. KUL
Potrójny wymiar apokalipsy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
dr hab. Zbigniew Pańpuch
Trudności analizy faktu istnienia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
dr hab. Marek Piwowarczyk
Jak obrazy organizują naszą percepcję. Retoryczne dispositio w odniesieniu do sfery wizualnej. Wybrane aspekty
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
FilozofiaNauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki o sztuce
dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Kłopot z literaturą. Elzenbergowska interpretacja Juliusza Cezara Williama Shakespeare’a
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
dr hab. Anna Głąb
Między algorytmem prawa a religią totalną na podstawie powieści Iana McEwana "W imię dziecka"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaLiteraturoznawstwo
dr hab. Anna Głąb
Terroryzm islamski z punktu widzenia filozofii religii. Kilka uwag w kontekście bezpieczeństwa kulturowego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
FilozofiaNauki o polityceReligioznawstwo
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Inspiracje i metoda filozoficzna w teologii Hansa Ursa von Balthasara
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaNauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Aquinas’s Scientia Divina [Akwinaty Scientia Divina]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaNauki teologiczne
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29084 zweryfikowanych pozycji.