Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa |Typ|Rok
Autor
Antropologiczno-metafizyczne podstawy praw człowieka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2014
Filozofia
dr hab. Katarzyna Stępień
Greek and Roman Roots of European Civilisation [Greckie i rzymskie korzenie cywilizacji europejskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
dr Wojciech Daszkiewicz
Logika miejsca i jej zastosowania w analizie niektórych rozumowań prawniczych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Filozofia
dr Anna Kozanecka-Dymek
Naturalizm współczesnej antropologii filozoficznej jako zagrożenie dla bezpieczeństwa człowieka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2009
FilozofiaKulturoznawstwo
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Początek życia ludzkiego. Czy ludzka zygota ma status osoby?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2002
Filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
„Pokażcie mi monetę podatkową” (Mt 22,19). Refleksje o naturze pieniądza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaFilozofiaFinanseNauki teologiczne
dr hab. Jan Kłos
Spinoza Benedykt
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2013
Filozofia
mgr Radosław Krajewski
Why Panpsychism Matters for Spinoza [Why Panpsychism Matters for Spinoza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Za co Leibniz skrytykował Kartezjański pogląd na wolną wolę?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Учение Григория Паламы как отвержение оригенизма [Nauczanie Grzegorza Palamasa jako odrzucenie orygenizmu]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2015
Filozofia
dr hab. Anna Palusińska
11 powodów, dlaczego logika intuicjonistyczna nie jest (tak) piękna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2009
Filozofia
dr hab. Bożena Czernecka-Rej
50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008)
Książka naukowa nierecenzowana
Rok: 2008
EtnologiaFilozofiaHistoriaKulturoznawstwoNauki o administracjiNauki teologicznePrawoPrawo kanoniczneReligioznawstwoSocjologia
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
A Deontic Action Logic with Sequential Composition of Actions [Logika deontyczna działań z sekwencyjną kompozycją działań]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2012
FilozofiaInformatyka
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
A deontic logic of actions and states [Logika deontyczna działań i stanów rzeczy]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2014
FilozofiaInformatyka
dr hab. Robert Trypuz
A deontic logic of actions and states [Logika deontyczna działań i stanów]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2014
FilozofiaInformatyka
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
A formal ontology of knowing and knowledge [Formalna ontologia wiedzy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2012
FilozofiaInformatyka
dr hab. Robert Trypuz
A formal ontology of knowing and knowledge [Formalna ontologia wiedzy i posiadania wiedzy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2012
Filozofia
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
A Formal Ontology of Texts [Formalna ontologia tekstów]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
FilozofiaInformatyka
dr hab. Paweł Garbacz
A Formal Theory of Physical Necessity [Formalna teoria konieczności fizycznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2007
Filozofia
prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
A jednak życie - życia warte!
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2001
Filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
A Leibnizian Inspiration. The Nomological Model of the Subject-Properties Structure [Leibnizjańska inspiracja: nomologiczny model struktury podmiot-własności]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Filozofia
dr hab. Marek Piwowarczyk
A metaontology for applied ontology [Metaontologia dla ontologii stosowanej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2013
FilozofiaInformatyka
dr hab. Robert Trypuz
A metaontology for applied ontology [Metaontologia ontologii stosowanej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
FilozofiaInformatyka
dr hab. Paweł Garbacz
A Metaontology for Ontological Engineering: A Philosophers' Perspective [Medodologia dla inżynierii ontologicznej: perspektywa filozoficzna]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2011
FilozofiaInformatyka
dr hab. Robert Trypuz
A method of defining paraconsistent tableaus [A method of defining paraconsistent tableaus]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2014
FilozofiaMatematyka
prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
A New Perspective on Instantiation [Nowe ujęcie relacji egzemplifikacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
Bibliologia i informatologiaFilozofia
dr hab. Paweł Garbacz
A Norm-giver Meets Deontic Action Logic [Normodawca spotyka deontyczną logikę działań]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2011
Filozofia
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
A Norm-giver Meets Deontic Action Logic [Normodawca spotyka logikę deontyczną działań]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2011
FilozofiaPrawo
dr hab. Robert Trypuz
A note on the adequacy of Jerzy Kalinowski K1 logic [Nota o adekwatności Jerzego Kalinowskiego systemu K1]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
Filozofia
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
A response to the review of: Reason in the Practical World. Philosophical Views of Martha C. Nussbaum, In Martha C. Nussbaums “Think Academy” [W "Szkole myślenia" Marthy Nussbaum. Odpowiedź na recenzję książki "Rozum w świecie praktyki. Poglądy filozoficzne Marthy c. Nussbaum", Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, WARSZAWA 2010, ss. 235.]
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2012
FilozofiaNauki o politycePedagogikaSocjologia
dr hab. Anna Głąb
Ogółem w bazie dostępnych jest: 30243 zweryfikowanych pozycji.