Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Co odczytuje i o czym opowiada antropologia? Kilka uwag na temat wybranych aspektów wyobraźni antropologicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Socjologia
dr hab. Adam Szafrański
Sprawozdanie z przebiegu konferencji naukowej "Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska" Lublin, KUL 24-26 kwietnia 2017 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Aktywność społeczna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Lublinie w latach 1918-1939
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
dr Joanna Szady
Biblijna i/a modernistyczna koncepcja człowieka w dramacie młodopolskim
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Wzniosłość i potoczność w pismach bł. siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska
Het probleempje van Le Petit Prince in vertaling. [Problematyka przekładu Małego Księcia - Zdrobnienia w tłumaczeniu z francuskiego na język niderlandzki i polski.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
mgr Beata Popławska
Monteskiusz w Polsce. Wczoraj i dziś
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Reformy Juliusza osterwy na początku XXI wieku w amatorskim teatrze religijnym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztuceSztuki teatralne
Ks. dr Mariusz Lach
Między amatorstwem a profesjonalizmem - warsztat aktorski w teatrze wartości religijnych.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
LiteraturoznawstwoNauki o sztuceSztuki teatralne
Ks. dr Mariusz Lach
Respublica bene ordinata. Udział elit prawosławnych w życiu politycznym w Rzeczypospolitej w XV – XVIII w. (część I)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Leszek Ćwikła
Katedra Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Kaleta
Lekcja pejzażu (według) Adama Chmielowskiego - świętego Brata Alberta
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia sztuki
dr hab. Wacław Pyczek prof. KUL
Wanda Boniszewska - epizod zesłańczy na drodze do świętości
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Wacław Pyczek prof. KUL
Historyczno-społeczny leksykon
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
mgr Marcin Lipnicki
Księga wejścia. Przyczynek do opisu dwóch Schulzowskich ekslibrisów i jednego rysunku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Ireneusz Piekarski
Uczta demonów: Orygenesa Contra Celsum VIII 30 i Porfiriusza De abstiinentia II 42-43
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek
Kryptonim
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Ireneusz Piekarski
Wkład naukowców KUL w rozwój kościelnego prawa karnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Konsekwencje współczesnych zmian dla teologii i Kościoła
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Alterglobalizacja a Światowa Rada Kościołów. Cykl monografii na temat ekumenicznej interpretacji procesów globalizacyjnych w działalności Światowej Rady Kościołów
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Propozycje zmian w przepisach dotyczących ochrony zwierząt. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologicznePrawo
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Counternarratives of Solidarity in Janusz A. Zajdel's Dystopian Fiction [Counternarratives of Solidarity in Janusz A. Zajdel's Dystopian Fiction]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Grzegorz Maziarczyk
Być Nikim
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2018
dr hab. Lech Giemza
Unintegration and polyfunctionality in Polish 'co' relative clauses [Brak integracji i wielofunkcyjność w polskich zdaniach względnych wprowadzanych przez 'co']
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr Wojciech Guz
Polish vowel backing: a feature geometric approach [Autosegmentalne podejście do retrakcji w języku polskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
Pożegnanie z Horacjańskim "ut pictura poesis". Kilka refleksji o Laokoonie Gottholda Ephraima Lessinga (przedruk)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Grzesiuk prof. KUL
Teatr wobec nadziei
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Dramat poetycki Claudela
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Rusinów galicyjskich poszukiwania tożsamości. "Kozak i ochotnik" Iwana Witoszyńskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr Dagmara Nowacka
‘The Future’s Bright, the Future’s Orange!’ On the translation of the colour ‘orange’ into Irish. [The Future’s Bright, the Future’s Orange!’ On the translation of the colour ‘orange’ into Irish.]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
Ogółem w bazie dostępnych jest: 30158 zweryfikowanych pozycji.