Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Activity and identification of methanotrophic bacteria in arable and no-tillage soils from Lublin region (Poland) [Aktywność i identyfikacja bakterii metanotroficznych w glebach rolniczych i nieuprawianych Lubelszczyzny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Greckie i łacińskie warianty Piety. Pieta z Konopnicy w Muzeum Narodowym w Poznaniu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Tutor, promotor, projektant rozwoju studenta. O roli i autorytecie nauczyciela akademickiego w relacjach z wybranymi rodzajami studentów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
Jeszcze o księdzu z Koszalina
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2019
dr hab. Lech Giemza
Information Warfare Between Russia and Ukraine: A Cause of War for the West? [Wojna informacyjna Rosji z Ukrainą motywem do wojny z Zachodem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwie
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Zwermen mensen en véél water – Tsjechen over het Nederlandse landschap [Roje ludzi i dużo wody - Czesi o niderlandzkim krajobrazie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Autobiogram Kazimierz Pierzchała
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
”Bereszith” Harry’ego Dudy na tle polskiej tradycji przekładowej Księgi Rodzaju
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
Małgorzata Nowak
Aksologiczno-pedagogiczno-teologiczne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa młodzieży szkolnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Czech Józef
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Florkowski Józef
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Girtler Józef
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Kłossowicz Marcin
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Łopiński Piotr
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Mączyński Jan
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Miller Gretien
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Ostrowski Wincenty
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Pieniążek Wincenty
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Referowski Ksawery
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego nr 1
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Camelin de Antoni
Hasło słownikowe
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego nr 1
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr hab. Alicja Puszka
Wymiar osobowy w resocjalizacji skazanych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Agreement with the post-verbal DP in Polish dual copula sentences [Związek zgody z frazą nominalną po czasowniku w polskich zdaniach z dwoma łącznikami ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
O paleni książek i paleniu książkami - nieco polemicznie
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2019
dr hab. Lech Giemza
Instytucye Gaja Teodora Dydyńskiego – pierwszy polski przekład Instytucji Gaiusa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Marzena Dyjakowska prof. KUL
Kruk Stefan
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Opracowania i Teksty Dramatyczne
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
„… cum statuti tanta sit auctoritas, ut eius praeceptione omnia nobis conserventur”. Wokół publikacji Wioletty Pawlikowskiej-Butterwick i Liudasa Jovaišy Vilniaus ir Žemaičių kapitulų Statutai
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Marzena Dyjakowska prof. KUL
Senior w grupie nierówieśniczej - jak go wspierać i motywować
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Eliza Chabros
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33506 zweryfikowanych pozycji.