Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Co odczytuje i o czym opowiada antropologia? Kilka uwag na temat wybranych aspektów wyobraźni antropologicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Socjologia
dr hab. Adam Szafrański
Sprawozdanie z przebiegu konferencji naukowej "Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska" Lublin, KUL 24-26 kwietnia 2017 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Konferencja in memoriam Zyta Gilowska
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2018
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Memuarystyka Podola, Wołynia i Kijowszczyzny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
HistoriaLiteraturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Casimir Pulaski in Polish-American Press in the 1800s [Kazimierz Pułaski na łamach XIX-wiecznej prasy]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
Wat eene moeder lijden kan door Hendrik Conscience in het Pools. Vertaling of adaptatie? [Wat eene moeder lijden kan Hendrika Consciena w j. polskim. Tłumaczenie czy adaptacja?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
mgr Marcin Lipnicki
A New Definition of t-Entropy for Transfer Operators [Nowa definicja t-entropii dla transfer-operatorów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Matematyka
dr hab. Victor Bakhtin prof. KUL
Access to health care by migrating citizens in a host state of the European Union
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Ćwikowski Stanisław
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Długopolski Stanisław
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Kozaczka Adam
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Piechowicz Jerzy
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Ryś Zbigniew
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Sichrawa Kazimierz
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Sichrawa Roman
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Wiatr Narcyz
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Carstwo Rosyjskie i Rzeczpospolita od wojny o Smoleńsk (1632-1634 r.) do pokoju Grzymułtowskiego (1686 r.)
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
Imperium Rosyjskiego i rozbiory Rzeczypospolitej
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
[Rec.:] Unia Brzeska i jej konsekwencje. W 420 rocznicę synodu unijnego, red. Anna Krochmal, Anna Nowak, Przemyśl 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Mariusz Leszczyński, Horyniec-Zdrój. Studia z historii miejscowości i parafii, Lublin 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
Od dokumentu do paraboli. "Ponary - baza" Józefa Mackiewicza raz jeszcze
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Katolicka uczelnia nie może być wylęgarnią pesymistycznych postaw
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2018
dr hab. Lech Giemza
Instytucja klienteli w prawie europejskim w świetle strasburskich standardów orzeczniczych cz.1
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Przeżycie dobra, jakim jest człowiek. Miłosierdzie w wizji św. Jana Pawła II i papieża Franciszka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki prof. KUL
Idolatria w "Wyzwoleniu" Stanisława Wyspiańskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Antibarbarus sive de laudibus Georgii praeclari Latinitatis in Polonia cultoris dissertatiuncula brevis [Antybarbarus czyli pochwała Jerzego, sławnego znawcy kultury łacińskiej w Polsce]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia prof. KUL
Wybrane współczesne koncepcje zarządzania zmianami organizacyjnymi w perspektywie społecznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o zarządzaniu
dr Kalina Grzesiuk
Career paths of a psychologist in Poland - opportunities and limitations [Ścieżki rozwoju w zawodzie psychologa w Polsce – możliwości i ograniczenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Pisarz i wyznawca. W kręgu twórczości Romana Brandstaettera
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
Patronaty świętych i błogosławionych w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29084 zweryfikowanych pozycji.