Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Historical Cartography of Confessions and Religions in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Between Historical Geography and Spatial History [Kartografia historyczna wyznań i religii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów: między geografią historyczną i historią przestrzenną]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Kult Maryi w liturgii i kulturze w dziejach Ojczyzny
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
Disease as an obstacle in the exercise of public functions in international and national law [Choroba jako przeszkoda w sprawowaniu funkcji publicznych w prawie międzynarodowym i krajowym]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Pastoral Care for Mixed Marriages [Duszpasterska troska o małżeństwa mieszane]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Dydaktyka i badania z zakresu prawa kanonizacyjnego oraz sakramentów świętych. I. Prawo kanonizacyjne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Miejsce literatury w budowaniu tekstu homilii. Analiza na przykładzie przepowiadania arcybiskupa Alfonsa Nossola
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
The Antinomy of Future Contingent Events [Antynomia przyszłych zdarzeń przygodnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
Rola i zadania samorządów zaufania publicznego w kontekście ochrony konstytucyjnie uznanych praw i wolności
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Problematyka cierpienia w przepowiadaniu homilijnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
Towards common Christian response to the anthropological challenges? Pope’s Francis encyclical letter «Laudato si’» and the «Justice, Peace and Integrity of Creation» programme of the World Council of Churches [Ku wspólnej chrześcijańskiej odpowiedzi na wyzwania antropologiczne? Papieska encyklika papieża Franciszka "Laudato si’" oraz program "Sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia" Światowej Rady Kościołów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Przemysław Kantyka prof. KUL
Możliwości wychowawcze współczesnej szkoły
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marian Zając
The Challenges of Accompanying the Family in Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia [Wyzwania towarzyszenia rodzinie w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jacek Goleń
Myśli Jana Pawła II na każdy dzień. Diariusz
Książka
Rok: 2018
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Chrystoformizacja u podstaw życia duchowego
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Europa jako „rzeczywistość duchowa” według św. Jana Pawła II
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Teologia duchowości w formacji seminaryjnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Instytut Teologii Duchowości KUL
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Współczesna polska teologia duchowości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Maryja w polskiej duchowości indywidualnej i wspólnotowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
„Trwajcie w miłości mojej (J 15, 9)”. Formacja permanentna kapłana
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Children in the Family [Dzieci w rodzinie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marian Zając
Króluj nam, Chryste! Modlitewnik czcicieli Chrystusa Króla
Książka
Rok: 2018
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Rola sakramentów inicjacji chrześcijańskiej w przygotowaniu wiernych do małżeństwa i życia rodzinnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak
Praktyka maryjnego niewolnictwa w polskiej teologii katolickiej XVII w.
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
Dzieło „intronizacji Chrystusa Króla” w Polsce jako przykład komplementarności charyzmatów w Kościele
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Meandry polskiej demokracji lokalnej AD 2018
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
Socjologia
Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
Mother of the Communion of the Incarnation [Matka komunii Wcielenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Zagrożenia profilaktycznej funkcji rodziny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Wartość, potrzeby i sposoby wsparcia rodziny
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki teologicznePsychologia
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31332 zweryfikowanych pozycji.