Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Neuromarketing: teorie i badania
Skrypt dydaktyczny
Rok: 2019
dr Agnieszka Fudali-Czyż
Dopuszczalność egzekwowania klauzuli homogeniczności Unii Europejskiej w świetle zasady suwerenności państwa członkowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Negroparlanchines, colaboracionistas e integristas: una aproximación a la perspectiva hispanófoba de La Numancia de Miguel de Cervantes [Podejście do Hiszpańskifobia perspektywy La Numancia autorstwa Miguela de Cervantesa ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historialiteraturoznawstwo
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Methanotrophic bacterial biomass as potential mineral feed ingredients for animals [Biomasa bakterii metanotroficznych jako potencjalny składnik paszy mineralnej dla zwierząt]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Les dénominations polonaises et françaises des outils d’artisant en tant qu’attributs des Saints et des Bienheureux dans l’iconographie [Polskie i francuskie nazwy narzędzi rzemieślniczych będących atrybutami Świętych i Błogosławionych w ikonografii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwoprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Achieving the Sustainable Development Goals in Europe and Asia: role of regional organizations in monitoring human right to health and well-being [Achieving Sustainable Development Goals in Europe and Asia: the role of regional organizations in monitoring human right to health and well-being]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
O cywilnych rozwodach na ziemiach polskich w XIX wieku. Nowe badania nad recepcją Kodeksu Napoleona.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Trójca Przenajświętsza w życiu mistycznym św. Faustyny Kowalskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Being more idiographic in the nomothetic world [Bycie bardziej idiograficznym w nomotetycznym świecie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Tomasz Korulczyk
Herezje skrypturystyczne w „Diversarum hereseon” Filastriusza z Brescii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Gebrauchte Juden und ein deutscher Hochstapler – Zu Umsturzspielen mit Literaturmythen im Zeichen der Shoah in Maxim Billers Im Kopf von Bruno Schulz ["Wykorzystani" Żydzi i niemiecki hochstapler. Subwersywne gry z literackimi mitami spod znaku Schoah w noweli Maxima Billera "W głowie Brunona Schulza"]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Rutka prof. KUL
Subversive Strategien des erinnerungslosen Shoah-Erzählens in literarischen Texten von Autorinnen und Autoren der ‚dritten‘ Post-Shoah-Generation [Strategie subwersji we współczesnych narracjach literackich trzeciego pokolenia post-Schoah]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Rutka prof. KUL
Śp. Ks. prof. Jan Chwałek
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2019
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Socjalizacja dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Una nuova accezione del verbo עבר in Os 10,11bc [Nowe znaczenie czasownika עבר w Os 10,11bc]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Arnold Zawadzki
Franz Fühmann - ein gescheiterter Künstler? [Franz Fühmann - twórca przegrany?]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
W poprzek etykom zmilitaryzowanych kolektywów. Lewica laicka a literatura
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
O patriotyzmu do utopijnej societatis amicorum
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Indirekte Strategien der Rekonstruktion der ukrainisch-jüdischen Familiengeschichte in Katja Petrowskajas Vielleicht Esther [Pośrednie strategie rekonstrukcji ukraińsko-żydowskiej historii rodzinnej w Vielleicht Esther Katji Petrowskiej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Rekonstruktion als Kategorie in der Literatur von Autorinnen und Autoren der zweiten und dritten Post-Shoah-Generationen [Rekonstrukcja jako kategoria w literaturze autorek i autorów drugiej i trzeciej generacji post-Szoa]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Transfiguration als literaturwissenschaftliche Kategorie in der deutschsprachigen (Post) Shoah-Literatur [Transfiguracja jako literaturoznawcza kategoria w niemieckojęzycznej literaturze post-Szoa]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
W Strasburgu
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Płotkin Nison
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Wieniawscy
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Żytomirski (Zytomirski) Szmuel
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Cynberg Jakub (Jankiel) Chaim
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Halbersztadt Szloma
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Honig Józef
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Meyerson (Meyersohn) Malwina (Małka)
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Zajdenman Mojżesz Fabiasz (Fabian) Mieczysław
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34359 zweryfikowanych pozycji.