Nasza wiedza - Twój biznesOferty: ostatnio dodane
Nazwa / typ ofertyKoordynator dyscyplinyDataOpcje
Oferta Instytutu Pedagogiki dla szkół, przedszkoli, poradni pedagogiczno-psychologicznych.
usługa ekspercka

pedagogika
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86
2020-08-05
Edukacja włączająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
usługa doradcza

pedagogika
2020-07-04
Edycje krytyczne tekstów pedagogicznych autorstwa klasyków pedagogiki-oferta dla zgromadzeń i stowarzyszeń zakonnych
edycje krytyczne tekstów

pedagogika
2020-07-04
Pomoc rodzinie w realizacji funkcji wychowawczej i rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców
usługa doradcza

pedagogika
2020-07-04
Wspieranie rozwoju ucznia oraz zajęcia socjoterapii
usługa ekspercka

pedagogika
2020-07-04
Pedagogika przedszkolna według koncepcji Edmunda Bojanowskiego
usługa ekspercka

pedagogika
2020-07-04
Autorski program do nauki metody fonogestów (Polish Cued Speech Method) oraz międzynarodowego modelu wykorzystania metody PCS
program autorski

pedagogika
2020-07-04
Programy edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom dla pierwszego etapu edukacyjnego
programy edukacyjne

pedagogika
2020-07-04
Organizacja i przeprowadzenie wolontariatu w szkole ogólnodostępnej
autorskie programy szkoleń

pedagogika
2020-07-04
Sposoby kształcenia kompetencji kluczowych w edukacji matematycznej na I etapie edukacyjnym
autorskie programy szkoleń

pedagogika
2020-07-04
Innowacje pedagogiczne i organizacyjne w szkole zarządzającej wiedzą
program autorski

pedagogika
2020-07-04
Wspieranie rozwoju dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych w środowisku szkoły ogólnodostępnej
ekspertyza

pedagogika
2020-07-04