Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Męski Dom Akademicki Konstantynów - Biuro
Wydział:Obszar Administracyjno - Usługowy
Telefon:445-4731
Sala:AMK-6 (Kampus Konstantynów » Dom Studencki Męski Konstantynów 1B » piętro 0)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Męski Dom Akademicki Konstantynów - Biuro
ul. ul. Konstantynów 1B
20-708 Lublin