Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Ekologii Stosowanej
Wydział:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Telefon:445-4691
Sala:WMP-402 (Kampus Konstantynów » Budynek WMIiAK » piętro 4)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Ekologii Stosowanej
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin