Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4552
Sala:WMP-314 (Kampus Konstantynów » Budynek WMIiAK » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin