Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Kierownik
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4550
Sala:WMP-313 (Kampus Konstantynów » Budynek WMIiAK » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Kierownik
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin