Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Ochrony Przyrody
Wydział:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Telefon:445-4528
Sala:WMP-111 (Kampus Konstantynów » Budynek WMIiAK » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Ochrony Przyrody
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin