Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Analizy Funkcjonalnej
Wydział:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Telefon:445-4512
Sala:WMP-412 (Kampus Konstantynów » Budynek WMIiAK » piętro 4)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Analizy Funkcjonalnej
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin