Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Analizy Numerycznej i Programowania
Wydział:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Telefon:445-4509
Sala:WMP-01 (Kampus Konstantynów » Budynek WMIiAK » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Analizy Numerycznej i Programowania
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin