Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Filozofii Teoretycznej - Koło Filozoficzne Studentów KUL
Wydział:Pion Naukowo - Dydaktyczny
Telefon:445-4386
Sala:GG-036 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Filozofii Teoretycznej - Koło Filozoficzne Studentów KUL
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin