Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Instytut Filologii Polskiej - Kolo Polonistów Studentów KUL
Wydział:Pion Naukowo - Dydaktyczny
Telefon:445-4380
Sala:GG-026 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Filologii Polskiej - Kolo Polonistów Studentów KUL
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin