Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Uczelniany Samorząd Studentów
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4364
Sala:CN-232 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uczelniany Samorząd Studentów
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin