Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4331
Sala:GG-331 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin