Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Instytut Historii
Wydział:Pion Naukowo - Dydaktyczny
Telefon:445-4329
Sala:CN-118 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Historii
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin