Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4320
Sala:CN-214 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin