Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Instytut Filologii Polskiej - Pokój konsultacyjny
Wydział:Pion Naukowo - Dydaktyczny
Telefon:445-4309
Sala:CN-206 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Filologii Polskiej - Pokój konsultacyjny
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin