Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Uczelniany Samorząd Studentow KUL - Linia Informacyjna Egzaminy Wstępne
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4300
Sala:GG-370 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uczelniany Samorząd Studentow KUL - Linia Informacyjna Egzaminy Wstępne
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin