Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dziekanat Wydziału Filozofii
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4295
Sala:GG-252 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dziekanat Wydziału Filozofii
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin