Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4268
Sala:C-325A (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin