Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Zieleni
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4267
Sala:GG-043 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Zieleni
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin