Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Funduszy Strukturalnych
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4165
Sala:CN-201 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Funduszy Strukturalnych
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin