Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych - Filologia: polska ( stac.II), angielska (niestac.II), historia sztuki (niestac.I).
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4164
Sala:GG-146 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych - Filologia: polska ( stac.II), angielska (niestac.II), historia sztuki (niestac.I).
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin