Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Interwencji i Wsparcia
Wydział:Dział Teleinformatyczny
Telefon:445-4143
Sala:C-611 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 6)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Interwencji i Wsparcia
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin