Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Interwencji i Wsparcia
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4118
Sala:GG-014 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Interwencji i Wsparcia
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin