Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekretariat Prorektora ds. promocji i współpracy z zagranicą
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4117
Sala:GG-117 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekretariat Prorektora ds. promocji i współpracy z zagranicą
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin