Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dział Komunikacji
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4101
Sala:GG-56 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 0)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Komunikacji
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin