Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4024
Sala:GG-201 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin