Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-3995
Sala:C-316 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin