Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Centrum Polsko-Chińskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wydział:Jednostki Międzywydziałowe
Telefon:445-3740
Sala:CN-216 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Centrum Polsko-Chińskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin