Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Biuro
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-3735
Sala:C-736 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 7)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Biuro
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin