Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych - Psychologia
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-3546
Sala:C-544 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 5)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych - Psychologia
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin