Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Kościelnego Prawa Procesowego
Wydział:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Telefon:445-3539
Sala:C-539 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 5)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin