Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego
Wydział:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Telefon:445-3523
Sala:C-523 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 5)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin