Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych - Gabinet Prodziekana
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-3507
Sala:C-551 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 5)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych - Gabinet Prodziekana
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin