Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Interwencji i Wsparcia
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-3350
Sala:CN-220 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Interwencji i Wsparcia
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin