Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Egzegezy Ksiąg Narracyjnych NT
Wydział:Wydział Teologii
Telefon:445-3282
Sala:C-826 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 8)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Egzegezy Ksiąg Narracyjnych NT
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin