Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dział Teleinformatyczny
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-3221
Sala:CN-223 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Teleinformatyczny
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin