Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Spraw Socjalnych
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-3206
Sala:GG-142 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Spraw Socjalnych
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin