Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dział Ewaluacji i Monitoringu Działalności Naukowej
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-3197
Sala:BU-509 (Kampus Główny » Biblioteka Uniwersytecka » piętro 4)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Ewaluacji i Monitoringu Działalności Naukowej
ul. ul. Chopina 27
20-023 Lublin