Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Magazynów Bibliotecznych - Kierownik
Wydział:Biblioteka Uniwersytecka
Telefon:445-3114
Sala:BU-411 (Kampus Główny » Biblioteka Uniwersytecka » piętro 4)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Magazynów Bibliotecznych - Kierownik
ul. ul. Chopina 27
20-023 Lublin