Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-3035
Sala:CI-203 (Kampus Główny » Collegium Iuridicum » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
ul. ul. Spokojna 1
20-074 Lublin